Bài 15. Cấu tạo trong của thân non – Sinh học 6

Để hiểu hơn về cấu tạo trong của thân non, trong bài học hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến cho các bạn những kiến thức cơ bản của nó thông qua một số bài tập dưới đây:

A: Bài tập: 

Câu 1. Chỉ trên hình vẽ (hình 15) các phần của thân non. Nêu chức năng của mỗi phần.

Trả lời:

1- Biểu bì

2- Thịt vỏ

3- Mạch rây

4- Mạch gỗ

5- Ruột

Các bộ phận của thân non Cấu tạo từng bộ phận Chức năng từng bộ phận
Biểu bì Vỏ<    Thịt vỏ • Gồm một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau Bảo vệ các phần trong của thân

‘• Gồm nhiều lớp tế bào lớn hơn. Một số tế bào chứa chất diệp lục

Tham gia dự trữ và quang hợp

Một vòng bó mạch

 Ruột —->

• Mạch rây: gồm những tế bào sống vách mỏng

Vận chuyển các chất hữu cơ
• Mach gỗ. Gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày, không có chất tế bào Vận chuyển nước và muối khoáng
Câu 2. So sánh cấu tạo trong của thân non và rễ.
Trả lời:

 

Cấu tạo trong của rễ Cấu tạo trong của thân

Giống

nhau

Biểu bì

Vỏ———->

Thịt vỏ Mạch rây

Trụ giữa—

Ruột

Biểu bì

Vỏ———-

Thịt vỏ Mạch rây Trụ giữa—– Ruột

Khác

nhau

–    Biểu bì: gồm 1 lớp tế bào hình đa giác xếp sít nhau. Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài ra.

– Thịt vỏ: tế bào không chứa diệp lục.

– Mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ thành 1 vòng.

–    Biểu bì: gồm 1 lớp tế bào trong suốt xếp sít nhau. Không có lông hút.

–   Thịt vỏ: có 1 số tế bào chứa diệp

lục.

–   Mạch rây ở ngoài mạch gỗ ở trong.

>> Xem thêm:  Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào - Sinh học 6

Chúng tôi đã tổng hợp những dạng bài tập cơ bản nhất của bài Cấu tạo trong của thân non, mong rằng đây là kho tài liệu hữu ích cho giáo viên và học sinh. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Check Also

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 8 310x165 - Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người (tiếp theo) - Sinh học 6

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người (tiếp theo) – Sinh học 6

Để hiểu về vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *