Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Giải bài tập sách giáo khoa môn Sinh học lớp 11 / Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây – Sinh học 11

Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây – Sinh học 11

Để hiểu sâu hơn về sự vận chuyển các chất trong cây, bài viết hôm nay sẽ lý giải cho các bạn các dòng vận chuyển các chất trong cây…

A. Lý thuyết về sự vận chuyển các chất trong cây

I: Các dòng vận chuyển các chất trong cây: 

Trong cây có các dòng vận chuyển vật chất sau:

* Dòng mạch gỗ (dòng đi lên): vận chuyển nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ và tiếp tục dâng lên theo mạch gỗ trong thân để lan tỏa đến lá và các phần khác của cây.

* Dòng mạch rây (dòng đi xuống): vận chuyển các chất hữu cơ được quang hợp từ lá đến nơi cần sử dụng hoặc dự trữ trong rễ, hạt, củ, quả …

II. Dòng Mạch gỗ:

  1. Cấu tạo của mạch gỗ:

– Tế bào mạch gỗ gồm các tế bào chết, có 2 loại là: quản bào và mạch ống. Chúng không có màng và bào quan. Các tế bào cùng loại nối với nhau thành những ống dài từ rễ lên lá để dòng mạch gỗ di chuyển bên trong.

– Quản bào và mạch ống nối với nhau theo cách: đầu của tế bào này nối với đầu của tế bào kia thành những ống dài từ rễ đến lá cho dòng mạch gỗ di chuyển bên trong.

– Thành của mạch gỗ được linhin hoá tạo cho mạch gỗ có độ bền chắc và chịu nước.

>> Xem thêm:  Bài 27: Cảm ứng ở động vật ( tiếp theo) - Sinh học 11

  2. Thành phần dịch mạch gỗ:

– Chủ yếu là nước và ion khoáng. Ngoài ra còn có các chất hữu cơ được tổng hợp từ rễ (a. amin, amit, vitamin …)

  3. Động lực đẩy dòng mạch gỗ:

Là sự phối hợp của 3 lực:

* Lực đẩy (áp suất rễ).

* Lực hút do thoát hơi nước ở lá.

* Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.

III.  Dòng mạch rây

  1. Cấu tạo của mạch rây:

– Mạch rây gồm các tế bào sống là ống rây và tế bào kèm.

  2. Thành phần của dịch mạch rây:

– Chủ yếu là đường saccarozơ, các axít amin, hoocmon thực vật, một số hợp chất hữu cơ khác (như ATP), một số ion khoáng được sử dụng lại, đặc biệt rất nhiều kali.

  3. Động lực của dòng mạch rây:

– Là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (rễ, củ, quả …)

– Mạch rây nối các tế bào của cơ quan nguồn với các tế bào của cơ quan chứa giúp dòng mạch rây chảy từ nơi có áp suất thẩm thấu cao đến nơi có áp suất thẩm thấu thấp.

B: Bài Tập: 

1. Chứng minh cấu tạo cấu mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá?

Trả lời:

Mạch gỗ gồm các quản bào và mạch ống đều là những tế bào chết khi chúng thực hiện chức năng mạch dẫn. chúng trở thành các ống rỗng, không có màng, không có các bào quan. Các đầu cuối và vách bên đục thủng lỗ. Vách được linlin hóa bền chắc chịu được áp lực của dòng nước hên trong. Chúng nối với nhau thành những ống dài từ rễ lên đến tận các tế bào nhu mô của lá, tạo thuận lợi cho dòng vận chuyển nhựa nguyên di chuyển bên trong. Các ống xếp sít nhau cùng loại (quản bào – quản bào, mạch ống – mạch ống) hay khác loại (quản bào – mạch ống) theo cách lỗ bên của một ống sít khớp với lỗ bên của ống bên cạnh, đảm bảo cho dòng vận chuyển bên trong được liên tục nếu một số ống nào đó bị hư hỏng hay bị tắc và cũng là con đường cho dòng vận chuyển ngang.

>> Xem thêm:  Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật - Sinh học 11

2. Động lực năng nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét?

Trả lời:

Áp suất rể (động lực đầu dưới), lực hút do sự thoát hơi nước ở lá (động lực đầu trên) và lực liên kết giữa phân tử nước với nhau và giữa phân tử nước với vách mạch gỗ.

3.. Nếu một ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ trong ống đó có thể tiếp tục đi lên được không, vì sao?

Trả lời:

Nếu mộl ống mạch gỗ bị tắc, dòng nhựa nguyên trong ống đó vẫn có thể tiếp tục đi lên được bằng cách di chuyển ngang qua các lỗ bên vào ống bên cạnh và liếp tục di chuyển lên trên.

 4. Động lực nào đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác?

Trả lời:

Sự chênh lệch về áp suất thẩm thấu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (rễ, hạt, quả…).

Bài viết này đã cung cấp đầy đủ cả về kiến thức lý thuyết và bài tập vận dụng trong bài vận chuyển các chất trong cây  . Chúc các bạn học tập tốt.

Check Also

7142 1494911290049 1014 310x165 - Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật - Sinh học 11

Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật – Sinh học 11

Sinh sản vô tính ở thực vật diễn ra như thế nào, có những hình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *