Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 6 / Giải bài tập sách giáo khoa môn Sinh học lớp 6 / Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp – Sinh học 6

Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp – Sinh học 6

Để tìm hiểu về những Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp, bài học hôm nay chúng tôi sẽ đề cập tới các bạn những câu hỏi cơ bản sau:

A: Bài tập: 

Câu 1. Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp.

Trả lời: 

–  Ánh sáng cần thiết cho quang hợp, nhưng nhu cầu ánh sáng của các loại cây khác nhau thì khác nhau. Có những cây ưa ánh sáng mạnh (lúa. ngô. khoai…) là cây ưa sáng, có những cây ưa ánh sáng yếu hơn, sống ở nơi có bóng râm (lá lốt. trầu không…) là cây ưa bóng.

–  Nước vừa là nguyên liệu của quang hợp vừa là thành phần chiếm nhiều nhất trong cây. Nước là phương tiện vận chuyển các chất trong cây và tham gia điều hòa mọi hoạt động của cây, điều hòa nhiệt độ của cây…

–   Khí cacbônic là nguvên liệu của quá trình quang hợp. Với hàm lượng khí cacbônic bình thường của không khí là 0,03%, cây có thể quang hợp được, nếu hàm lượng này tăng gấp rưỡi hay gấp đôi thì sản phẩm quang hợp sẽ tăng. Nhưng lên quá cao (0,2% cây sẽ bị chết).

–  Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến quá trình quang hợp. Cây quang hợp bình thường trong khoảng nhiệt độ từ 20°c – 30°c. Nếu nhiệt độ quá cao hay thấp quá thì quá trình quang hợp bị giám hoặc bị ngừng trệ.

>> Xem thêm:  Bài 29. Các loại hoa - Sinh học 6

Câu 2.  Vì sao cần trồng cây theo đúng thời vụ?

Trả lời:

Người ta phải trồng cây đúng thời vụ là vì: các loại cây khác nhau có nhu cầu khác nhau về các  điều kiện ngoại cảnh. Cho nên, muốn cho cây sinh trưởng, phát triển tốt thì phải trồng cây vào thời điểm có khí hậu, thời tiết phù hợp nhất đổi với cây. Có như vậy cây mới sử dụng được các yếu tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm… của môi trường phù hợp nhất và hiệu quả nhất.

Câu 3. Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất, điều đó có đúng không? Vì sao?

Trả lời:

– Cây xanh quang hợp tạo ra chất hữu cơ nuôi sống mọi sinh vật trên Trái Đất

– Cây xanh quang hợp tạo ra khí O2 và hấp thụ khí CO2 góp phần duy trì nồng độ các chất khí trong khí quyển phù hợp nhu cầu của mọi cơ thể sống trên Trái Đất.

Câu 4. Là một học sinh em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh  địa phương?

Trả lời:

– Tích cực tham gia phong trào trồng cây gây rừng

– Tham gia chăm sóc bảo vệ cây

– Gương mẫu thực hiện những quy định về bảo vệ môi trường, không chặt đốn, bẻ cành làm hư hại cây xanh.

Chúng tôi đã tổng hợp những dạng bài tập cơ bản nhất của bài Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp  , mong rằng đây là kho tài liệu hữu ích cho giáo viên và học sinh. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Check Also

chan dung nu sinhb3fe 310x165 - Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người (tiếp theo) - Sinh học 6

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người (tiếp theo) – Sinh học 6

Để hiểu về vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *