Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 8 / Giải bài tập Sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 8 / Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917- 1945) – Lịch sử 8

Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917- 1945) – Lịch sử 8

Trong những bài học trước, chúng ta đã cùng nhau học những kiến thức về lịch sử thế giới hiện đại, mà trọng tâm là hai cuộc chiến tranh thế giới và các phong trào đấu tranh ở các dân tộc thuộc địa. Hôm nay chúng ta sẽ khái quát lại tất cả những kiến thức trên một cách tóm tắt và hệ thống nhất.

A. Lý thuyết

I / NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH

 1. Nước Nga

_ 2/ 1917 Cách mạng dân chủ tư sản Nga thắng lợi đã lật đổ chế độ Nga hoàng

_7/11/1917 Cách mạng xã hội chủ nghĩa Nga thắng lợi, lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, thành lập nước cộng hòa Xô Viết và chính phủ Xô Viết, xóa bỏ chế độ người bóc lột người,mở đầu thời kỳ xây dựng chế độ xã hội mới.

_ 1918-1920 Cuộc đấu tranh và xd,bảo vệ chính quyền Xô Viết

_ 1921-1941 LX xây dựng chủ nghĩa xã hội, LX từ 1 nước nông nghiệp trở thành cường quốc công nghiệp XHCN

2. Các nước khác

_ 1918-1923 Cao trào CM ở Châu Âu và Á, cao trào CM ở Châu Âu và Á

_ 1924-1929 thời kỳ ổn định và phát triển của chủ nghĩa tư bản

– 1929-1933 khủng hoảng kinh tế bùng nổ ở Mỹ và lan rộng ra toàn thế giới tư bản. Kinh tế giảm sút nghiêm trọng,bất ổn định về chính trị.

– 1933-1939 Các nước tư bản tìm cách thoát khỏi khủng hoảng.

-1939-1945 chiến tranh thế giới thứ hai.

>> Xem thêm:  Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam - Lịch sử 8

II/ NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU 

-Thắng lợi CM /10 Nga 1917 đã tác động to lớn đến tình hình thế giới.

– Phong trào cách mạng   ở các nước tư bản Âu-Mĩ lên cao -> Quốc tế cộng sản thành lập và lãnh đạo phong trào cách mạng  .

-Phong trào đấu tranh giành độc lập ở các nước thuộc địa và phụ thuộc bùng lên mạnh mẽ. Giai cấp vô sản trưởng thành và lãnh đạo phong trào cách mạng.

-Khủng hoảng kinh tế thế giới.

Hậu quả : Xuất hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới.

-Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ => Gây ra những tổn thất khủng kiếp cho nhân loại.

B. Bài tập

Câu 1: Chọn một số sự kiện  lịch sử tiêu biểu  từ 1917-1945, giải thích lý do chọn sự kiện đó

Trả lời:

– Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917  thành công, chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực  ở một nước  đã tác động to lớn đến tình hình thế giới.

– Phong trào cách mạng ở các nước  tư bản  Âu- Mỹ 1918-1923  lên cao và có bước chuyển biến mới, ở nhiều nước Đảng Cộng sản ra đời, Quốc tế Cộng sản thành lập  và lãnh đạo cách mạng đi theo  con đường cách mạng tháng Mười.

– Trong cuộc  đấu tranh giành độc lập dân tộc  ở Châu Á, cùng với sự phát triển của phong trào tư sản, giai cấp tư sản bắt đầu  trưởng thành  và tham gia lãnh đạo cách mạng.

>> Xem thêm:  Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên - Lịch sử 8

– Sau vài năm phát triển, các  nước tư  bản lâm vào cuộc khủng hỏang kinh tế  1929-1933   dẫn đến sự thắng lợi  và lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít  Đức, Ý, Nhật. Trong khi đó  để thoát khỏi khủng hỏang kinh tế, Anh –Pháp -Mỹ thực hiện cải cách kinh tế – xã hội.

– Chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945    gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, đã kết thúc  một thời kỳ phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.

Câu 2: Kể những  sự kiện tiêu biểu  nhất trong các sự  kiện từ năm 1917- 1945

Trả lời:

-Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917.

-Cao trào cách mạng ở  châu  Âu  năm 1918-1923

-Phong trào độc lập dân tộc ở  Châu Á.

-Cuộc khủng hỏang kinh tế thế  giới  năm 1929-1933.

-Chiến tranh thế giới thứ hai  1939-1945.

Câu 3:  So với thời cận đại, trong phong trào công nhân  ở các  nước Âu-Mỹ, thời hiện đại xuất hiện những nhân tố mới nào có ý nghĩa nhất?

Trả lời:

* Cận đại: học thuyết Mác thâm nhập  vào phong trào công nhân, ý thức giác ngộ cao – Quốc tế thứ hai.

* Hiện đại: GCVS đã từng  bước  trưởng thành  và tham gia  lãnh đạo phong  trào cách mạng, các Đảng cộng sản thành lập – Quốc tế thứ III ( Quốc tế Cộng sản )

Câu 4: So với thời cận  đại, trong phong trào  đấu tranh  dân tộc ở các nước  thuộc địa và nứa thuộc địa  thời hiện đại đã xuất  hiện  nhân tố gì mới có ý nghĩa nhất?

Trả lời:

>> Xem thêm:  Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 - Lịch sử 8

Giai cấp công nhân   tích cực tham gia  đấu tranh  và giữ vị  trí  lãnh đạo, các Đảng Cộng sản được thành lập  và giữ vai trò lãnh đạo cách mạng.

Những chuyên mục hay của Lịch sử lớp 8:

Trên đây, chúng tôi đã tóm lược những kiến thức cơ bản nhất của lịch sử thế giới nửa đầu thế kỉ XX, đồng thời đưa ra hệ thống những kiến thức để các bạn thuận lợi trong việc ôn tập và rèn luyện kĩ năng. Chúc các bạn học tập vui vẻ!

Check Also

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 6 310x165 - Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 - Lịch sử 8

Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 – Lịch sử 8

Lịch sử Việt Nam từ năm 1858- 1873 đã diễn ra rất nhiều sự kiện …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *