Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 6 / Giải bài tập sách giáo khoa môn Sinh học lớp 6 / Bài 3: Đặc điểm chung của sinh vật – Sinh học 6

Bài 3: Đặc điểm chung của sinh vật – Sinh học 6

Để hiểu hơn về sinh vật và những đặc điểm chung của nó, trong bài viết này chúng tôi sẽ đi sâu vào tìm hiểu những đặc điểm đó thông qua một số bài tập áp dụng dưới đây:

A: Bài tập:

Câu 1. Thực vật sống ở những nơi nào trên Trái Đất?

Chọn đáp án chỉ nơi thực vật sống.

a) Trên núi.                          e) Trong khí quyển.

b) Ở đồng bằng.                    g) Miền trung du

c) Trên cao nguyên.                h) Rừng ngập mặn.

d) Trong hang sâu.                  i) Ở bình nguyên.

Đáp án: a. b. c, g. h và i.

Câu 2. Đặc điểm chung của thực vật là gì?

Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) thay các chữ a, b. c sao cho phù hợp với đặc điếm chung của thực vật:

–    Tự tổng hợp được… (a)………………………..

–    Có đời sống… (b)

–    Phản ứng chậm với các………………… (c)… từ bên ngoài.

Đáp án:

a) Chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ có diệp lục và ánh sáng.

b) Cố định.

c) Kích thích.

Câu 3. Thực vật ở nước ta rất phong phú. Nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng?

Điền các cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) thay các chữ a, b. c sao cho phù hợp với các câu trả lời sau:

–  Dân số tăng, nhu cầu về.. (a).. tăng, nhu cầu mọi mặt về sử dụng các sản phẩm từ thực vật cũng tăng.

Tình trạng… (b)… bừa bãi. Làm giảm… (c)… rừng, nhiều thực vật quý hiếm bị khai thác đến cạn kiệt.

Đáp án:

a) đồ gỗ

b)  phá rừng

c)  diện tích

3. Quan sát 5 cây xanh, điền vào bảng sau:

STT Tên cây Nơi sống Công dụng đối với người
1 Cây lô hội Cạn Chữa bỏng, đẹp da
2 Cây lưỡi hổ Cạn Cung cấp Oxi, cảnh
3 Cây đinh lăng Cạn Làm vị thuốc
4 Cây súng thủy sinh Nước Làm cảnh
5 Rau đuôi chồn Nước Làm cảnh

Chúng tôi đã tổng hợp những dạng bài tập cơ bản nhất của bài Đặc điểm chung của sinh vật , mong rằng đây là kho tài liệu hữu ích cho giáo viên và học sinh. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Check Also

5247396 image 310x165 - Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người (tiếp theo) - Sinh học 6

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người (tiếp theo) – Sinh học 6

Để hiểu về vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *