Bài 32: Công nghệ gen – Sinh học 9

Để hiểu hơn về công nghệ gen bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra một số câu hỏi liên quan tới kỹ thuật gen, phương pháp và ứng dụng của nó trong đời sống.

B: Bài tập. 

1.Kĩ thuật gen là gì? Gồm những phương pháp nào?

Kĩ thuật gen là tập hợp những phương pháp tác động chuyển hướng lên ADN cho phép chuyển thông tin di truyền từ một cá thể của một loài sang cá thể thuộc loài khác.

Kĩ thuật gen gồm ba bước, ứng với ba phương pháp chính là: tách ADN từ cơ thể cho và tách ADN dùng làm thế’ chuyển từ một tế bào khác; cắt nối đến tạo ADN tái tổ hợp, đưa ADN tái tổ hợp vào cơ thể và nghiên cứu sự biểu hiện của gen được chuyển.

2.Trong sản xuất và đời sống, kĩ thuật gen được ứng dụng trong những lĩnh vực chủ yếu nào?

Trong sản xuất và đời sống, kĩ thuật gen được ứng dụng để chuyển gen; tạo ra các chủng vi sinh vật mới, các thực vật và động vật chuyển gen

Bài 3. Công nghệ sinh học là gì? Gồm những lĩnh vực nào? Cho biết vai trò của công nghệ sinh học và từng lĩnh vực trong sản xuất và đời sống.

–       Công nghệ sinh học là ngành công nghệ sử dụng tê bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người.

–       Công nghệ sinh học gồm các lĩnh vực là: công nghệ lên men, công nghệ tê bào, công nghệ enzim, công nghệ chuyển nhân và chuyển phôi, công nghệ sinh học xử lí môi trường, công nghệ gen, công nghệ sinh học y — dược.

–       Vai trò của công nghệ sinh học là tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người.

+ Kĩ thuật gen được ứng dụng để tạo ra các chủng vi sinh vật mới có khả năng sản xuất nhiều loại sản phẩm sinh học với sô lượng lớn và giá thành rẻ.

+ Bằng kĩ thuật gen, người ta đã đưa nhiều gen quy định nhiều đặc điểm quý như nàng suất và hàm lượng dinh dưỡng cao, kháng sâu bệnh, kháng thuôc diệt cỏ dại và chịu được các điều kiện bất lợi, tăng thời hạn bảo quản, khó bị dập nát khi vận chuyển,… vào cây trồng.

+ Chuyển gen sinh trưởng ở bò vào lợn giúp cho hiệu quả tiêu thụ thức ăn cao hơn, hàm lượng mỡ ít hcm lợn bình thường.

Đã chuyển gen xác định mùi sữa ở-người vào tế bào phôi bò cái làm cho sữa bò có mùi sữa người và dễ tiêu hóa dùng để nuôi trẻ em trong vòng 6 tháng tuổi.

Đã chuyển gen tổng hợp hooc-môn sinh trưởng và gen chịu lạnh từ cá Bắc cực vào cá hồi và cá chép.

Ở Việt Nam, đã chuyển gen tổng hợp hooc-môn sinh trưởng ở người vào cá chạch.

>> Xem thêm:  Bài 24: Đột biến nhiễm sắc thể ( tiếp theo) - Sinh học 9

Bài viết trên chúng tôi đã cung cấp những bài tập cơ bản của bài Công nghệ gen. Chúc các bạn học tập hiệu quả! 

Check Also

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 6 310x165 - Bài 54: Ô nhiễm môi trường - Sinh học 9

Bài 54: Ô nhiễm môi trường – Sinh học 9

Ô nhiễm môi trường hiện nay là những vấn đề nóng lên của toàn cầu, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *