Bài 40. Hạt trần – cây thông – Sinh học 6

Để giúp các bạn  tìm hiểu về hạt trần và cây thông, chúng tôi đã khái quát những kiến thức cơ bản nhất thông qua một số bài tập áp dụng sau:

A: Bài tập: 

Câu 1. Cơ quan sinh sản của thông là gì? Cấu tạo ra sao?

Trả lời: 

 Cơ quan sinh sản của thông là nón đực và nón cái nằm trên cùng một cây.

a)  Nón đực: nhỏ, màu vàng mọc thành cụm ở đầu cành. Nón đực gồm:

–   Trục của nón nằm chính giữa.

–    Xung quanh trục là các nhị hình vảy. Mặt dưới mỗi nhị có túi phấn chứa đầy hạt phấn. Hạt phấn có hai túi khí ở hai bên.

b)  Nón cái: lớn hơn nón đực, cũng gồm trục giữa mang những vảy. Mỗi vảy là một lá noãn mang hai noãn. Trong noãn có nhiều noãn cầu. Thông sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.

Noãn được thụ tinh bằng cách truyền phấn nhờ gió. Sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn. (Thông chưa có hoa và quả).

Câu 2. So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ.

Trả lời:

Cây thông Cây dương xỉ

Cây thông thuộc Hạt trần

Cây dương xỉ thuộc nhóm Quyết

–   Thân gỗ phân nhánh nhiều tạo thành tán cây.

–  Lá đa dạng.

–  Có mạch dẫn.

–  Thân rễ,

–   Lá đa dạng, lá non thường cuộn tròn ở đầu như vòi voi.

–  Có mạch dẫn

–   Sinh sản bằng hạt

–   Cơ quan sinh sản là nón

+ Nón đực: mang các túi phấn chứa nhiều hạt phấn.

+ Nón cái: mang các lá noãn, noãn nằm trên lá noãn hở.

–   Sinh sản bằng bào tử.

–     Túi bào tử hợp thành ổ túi nằm ỏ mặt dưới lá.

–    Sau thụ tinh noãn phát triển thành hạt (hạt trần)

–   Chưa có hoa. quả.

–   Bào tử được hình thành trước khi thụ tinh.

–   Bào tử phát triển thành nguyên tán.

>> Xem thêm:  Bài 2. Nhiệm vụ của sinh học - Sinh học 6

Chúng tôi đã tổng hợp những dạng bài tập cơ bản nhất của bài Hạt trần – cây thông , mong rằng đây là kho tài liệu hữu ích cho giáo viên và học sinh. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Check Also

6f73e0f8f18115df48318 310x165 - Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người (tiếp theo) - Sinh học 6

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người (tiếp theo) – Sinh học 6

Để hiểu về vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *