Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 12 / Giải bài tập sách giáo khoa môn Sinh học lớp 12 / Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái – Sinh học 12

Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái – Sinh học 12

Để hiểu về dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái  bài viết này đã cung cấp cho các bạn kiến thức về  sự phân bố năng lượng trên trái đất, dòng năng lượng trong hệ sinh thái, hiệu suất sinh thái.

A: Lý thuyết và những vấn đề cần lưu ý của hệ sinh thái 

I. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

 1. Phân bố năng lượng trên trái đất:

– Mặt trời cung cấp năng lượng cho sự sống trên trái đất nhưng phân bố không đồng đều. Năng lượng ánh sáng còn phụ thuộc vào thành phần tia sáng (sinh vật chỉ sử dụng được những tia sáng nhìn thấy cho quá trình quang hợp à tổng hợp chất hữu cơ.

 2. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái:

– Bắt nguồn từ môi trường, được sinh vật sản xuất hấp thụ và biến đổi thành năng lượng hóa học qua quá trình quang hợp. Sau đó năng lượng được truyền qua các bậc dinh dưỡng và cuối cùng năng lượng truyền trở lại môi trường.

II. Hiệu suất sinh thái

– Là tỉ lệ % chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. Phần lớn năng lượng truyền trong hệ sinh thái bị tiêu hao qua quá trình hô hấp, tạo nhiệt …chỉ có khoảng 10 % năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao nhất.

B: Bài Tập:

Bài 1. Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ sinh thái?

Trả lời:

>> Xem thêm:  Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển - Sinh học 12

Vai trò của ánh sáng đối với hệ sinh thái

Tất cả sinh vật trên Trái Đất đều sống nhờ vào năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Thực vật thu nhận năng lượng ánh sáng mặt trời một cách trực tiếp qua quang hợp.

Một phần năng lượng tích tụ trong sinh vật sản xuất được động vật ăn thực vật sử dụng và theo trình tự năng lượng được chuyển lên các bậc dinh dưỡng tiếp theo.

Như vậy, năng lượng trong hệ sinh thái được khởi đầu từ năng lượng mặt trời thông qua quang hợp của cây xanh.

Ví dụ, về việc điều chỉnh các kĩ thuật nuôi trồng hợp lí phù hợp với điều kiện ánh sáng để nâng cao năng suất vật nuôi và cây trồng.

Ví dụ, về chọn khoảng cách trồng cây hợp lí, chọn cây trồng đúng thời vụ phù hợp với thời gian chiếu sáng trong ngày,…

Bài 2. Những nguyên nhân chính nào gây ra thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái?

Trả lời:

Những nguyên nhân chính gây ra thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái:

– Năng lượng tiêu hao qua hô hấp, tạo nhiệt ở mỗi bộc dinh dưỡng.

– Năng lượng mất qua chất thải (thải qua bài tiết, phân, thức ăn thừa,… hoặc năng lượng mất qua rơi rụng như rụng lá ở thực vật, rụng lông, lột xác của động vật,…) ở mỗi bậc dinh dưỡng.

Bài 3. Hãy giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài, quá 6 mắt xích.

Trả lời:

>> Xem thêm:  Bài 8. Quy luật Menđen : Quy luật phân li - Sinh học 12

– Do một phần năng lượng bị thất thoát dần qua nhiều cách ở mỗi bậc dinh dưỡng:

+ Năng lượng mất qua hô hấp, tạo nhiệt ở mỗi bậc dinh dưỡng.

+ Năng lượng mất qua chất thải (thải qua bài tiết, phân, thức ăn thừa,… hoặc năng lượng mất qua rơi rụng như rụng lá ở thực vật, rụng lông, lột xác của động vật,…) ở mỗi bậc dinh dưỡng.

– Chuỗi thức ăn (hoặc bậc dinh dưỡng) càng lên cao năng lượng tích lũy càng ít dần và đến mức nào đó không còn đủ duy trì của một mắt xích (của một bậc dinh dưỡng). Khi một mắt xích (thực chất là một loài, hoặc nhóm cá thể cùa một loài) có số lượng cá thể quá ít (nhỏ hơn kích thước tối thiểu của quần thể) sẽ không thể tồn tại.

Bài 4. Hãy mô tả lại dòng năng lượng trong hệ sinh thái, minh họa trong hình 45.4.

Trả lời:

Dòng năng lượng trong hệ sinh thái, minh họa trong hình 45.4 SGK:

– Sinh vật sản xuất (một phần năng lượng tiêu hao qua hố hấp, rụng lá cây). Động vật ăn cỏ (một phần năng lượng tiêu hao qua hô hấp của động vật, bài tiết, thải qua phân,-..)- Động vật ăn thịt bậc I (một phần năng lượng tiêu hao qua hô hấp của động vật, bài tiết, thải qua phân,…). Động vật ăn thịt bậc 2 (một phần năng lượng tiêu hao qua hô hấp cùa động vật, bài tiết, thải qua phân,…).

>> Xem thêm:  Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học - Sinh học 12

– ở tất cả các bâc dinh dưỡng, các sản phẩm hữu cơ như xác sinh vật chết, lá cây rụng và phân,— được sinh vật phân giải thành các chất vô cơ.

Bài 5. Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã cho chúng ta biết

A. Sự phụ thuộc về thức ăn của động vật vào thực vật.

B. Sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng và của quần xã.

C. Mức độ gần gũi giữa các loài trong quần xã.

D. Dòng năng lượng trong quần xã.

Trả lời: D

Bài viết đã cung cấp những kiến thức đầy đủ  vềdòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái. Mong rằng đây là bài viết hữu ích giúp các bạn học tốt.

Check Also

hoaphuong 20 310x165 - Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã - Sinh học 12

Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã – Sinh học 12

Chương trước chúng ta đã tìm hiểu về quần thể sinh vật, chương này chúng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *