Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 7 / Giải bài tập sách giáo khoa môn Sinh học lớp 7 / Bài 46: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt – Sinh học 7

Bài 46: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt – Sinh học 7

Để hiểu hơn về sự đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt, trong bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra một số bài tập cơ bản để cho các bạn có thể áp dụng:

A: Bài tập: 

Câu 1: Dựa vào bộ răng hãy phân biệt ba bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm và ăn thịt.

Hướng dẫn trả lời:

– Bộ Ăn sâu bọ: các răng đều nhọn.

– Bộ Gặm nhâm: răng cứa lớn, có khoảng trống hàm.

– Bộ Ăn thịt: răng nanh dài nhọn, răng hàm dẹp bền và sắc.

Câu 2: Trình bày đặc điểm cấu tạo của chuột chũi thích nghi với đời sông đào hang trong đất.

Hướng dẫn trả lời:

– Có chi trước ngắn, hàn tay rộng và ngón tay to khỏe để đào hang.

– Thị giác kém phát triển, nhưng khứu giác rất phát triển, đặc biệt có lông xúc giác dài ở trên mõm.

Câu 3: Nêu tập tính bắt mồi của những đại diện của ba bộ thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm. Ăn thịt.

Hướng dẫn trả lời:

– Bộ Ăn sâu bọ: có tập tính tìm mồi.

– Bộ Gặm nhâm: cùng có tập tính tìm mồi.

– Bộ An thịt: có tập tính rình mồi, vồ mồi hoặc đuổi mồi, bắt mồi.

Bài viết trên chúng tôi đã cung cấp cho các bạn những dạng bài tập phổ biến của bài Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt.  Hy vọng đây là tài liệu hữu ích cho học sinh và giáo viên. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Check Also

6f73e0f8f18115df48318 310x165 - Bài 51: Tiến hóa về tổ chức cơ thể - Sinh học 7

Bài 51: Tiến hóa về tổ chức cơ thể – Sinh học 7

Để hiểu hơn về sự tiến hóa về tổ chức cơ thể, trong bài học …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *