Bài 50: Hệ sinh thái – Sinh học 9

Để hiểu hơn về hệ sinh thái của sinh vật, bài học này chúng tôi sẽ đi sâu vào một số câu hỏi thảo luận và bài tập trong sách giáo khoa nhằm tạo nên một nguồn tài liệu hữu ích cho học sinh có thể tham khảo.

A: Câu hỏi lý thuyết. 

1.Những thành phần vô sinh và hữu sinh có thể có trong hệ sinh thái rừng.

Gợi ý làm bài:

Thành phần vô sinh là: đất, đá, lá rụng, mùn hữu cơ.

Thành phần hữu sinh là: cây gỗ, cây cở, địa y, hổ, hươu, chuột, cầy, bọ ngựa, sâu.

– Lá và cành cây mục là thức ăn của sinh vật nào?

Gợi ý làm bài:

Lá và cành cây mục là thức ăn của sinh vật phân giải: vi khuẩn, giun đất, nấm,…

2. Cây rừng có ý nghĩa như nào đối với động vật rừng?

Gợi ý làm bài:

Cây rừng có ý nghĩa đối với đời sống động vật: cây rừng cung cấp thức ăn, nơi trú ẩn, nơi sinh sản, khí hậu ôn hòa cho động vật sinh sống…

3. Động vật rừng có ảnh hưởng như thế nào đến thực vật?

Gợi ý làm bài:

Động vật có ảnh hưởng tới thực vật: động vật ăn thực vật nhưng cũng góp phần giúp cho thực vật thụ phấn và phát tán, phân bón cho thực vật,..

4. Nếu như rừng bị cháy mất hết các cây gỗ lớn, nhỏ và có điều gì sẽ xảy ra với động vật? Tại sao?

Gợi ý làm bài:

>> Xem thêm:  Bài 1: Menđen và di truyền học - Sinh học 9

Nếu rừng bị cháy: động vật mất nơi ở, mất nguồn thức ăn, nơi trú ẩn, nguồn nước, khí hậu khô cạn,… nhiều loài động vật nhất là động vật ưu ẩm sẽ bị chết.

5. Cho biết sâu ăn lá tham gia vào các chuỗi thức ăn nào?

Gợi ý làm bài:

Cây gỗ -> sâu ăn lá cây -> bọ ngựa

Cây gỗ -> sâu ăn lá cây -> chuột

Cây gỗ -> sâu ăn lá cây -> cầy

Cây cỏ -> sâu ăn lá cây -> bọ ngựa

Cây cỏ -> sâu ăn lá cây -> chuột

Cây cỏ -> sâu ăn lá cây -> cầy

6. Hãy sắp xếp các sinh vật theo từng thành phần chủ yếu của hệ sinh thái?

Gợi ý làm bài:

Sinh vật sản xuất: cây gỗ, cây cỏ.

Sinh vật tiêu thụ cấp 1: sâu ăn lá, chuột, hươu.

SInh vật tiêu thụ cấp 2: bọ ngựa, cầy, rắn.

Sinh vật tiêu thụ cấp 3: rắn, đại bàng, hổ.

Sinh vật phân giải: vi sinh vật, nấm, địa y, giun đốt.

B: Bài Tập: 

1. Hãy cho ví dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần sinh thái đó      

Ví dụ hệ sinh thái nước đứng ở một ao, gồm có các thành phần chính

–     Sinh vật sản xuất: rong, bèo, cây thủy sinh, tảo hiển vi.

–     Sinh vật tiêu thụ cấp 1: cá nhỏ ăn rong, bèo. tôm, động vật nổi, tép, cua

>> Xem thêm:  Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường - Sinh học 9

–     Sinh vật tiêu thụ cấp 2: cá to, vừa.

–     Sinh vật tiêu thụ cấp 3: cá lớn.

–     Sinh vật phản giải: vi sinh vật.

2.Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: cây cỏ, bọ rùa, ếch nhái rắn, châu chấu, diều hâu, nấm, vi khuẩn, cáo, gà rừng, dê, hổ. Một sốgợi ý về thức ăn như sau:

–      Cây cỏ là thức ăn của bọ rùa, châu chấu.

–     Ếch nhái ăn bọ rùa, châu chấu.

–     Rắn ăn ếch nhái, châu chấu.

–      Gà ăn cây cỏ và châu chấu.

–      Cáo ăn thịt gà.

… (Dựa vào kiến thức đã biết trong các lớp trước và trong thực tế, em hãy đưa ra thêm về quan hệ thức ăn có thể có của các loài còn lại và vẽ toàn bộ một lưới thức ăn).

Chúng tôi đã khái quát những câu hỏi lý thuyết cùng bài tập cơ bản nhất của Hệ sinh thái. Chúc các bạn tham khảo hiệu quả! 

Check Also

myhuyen 1 310x165 - Bài 54: Ô nhiễm môi trường - Sinh học 9

Bài 54: Ô nhiễm môi trường – Sinh học 9

Ô nhiễm môi trường hiện nay là những vấn đề nóng lên của toàn cầu, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *