Bài 51. Nấm – Sinh học 6

Để tìm hiểu về nấm, trong bài viết này chúng tôi sẽ đề cập tới cho các bạn những kiến thức cơ bản của nó thông qua một số bài tập dưới:

A: Bài tập: 

Câu 1. Mốc trắng và nấm rơm có cấu tạo như thế nào?  Chúng sinh sản bằng gì?

Trả lời:

Mốc trắng có cấu tạo dạng sợi phân nhánh rất nhiều, bên trong có chất tế bào và nhiều nhân, nhưng không có vách ngăn giữa các tế bào. Sợi mốc trong suốt, không màu, không có chất diệp lục và cũng không có chất màu nào khác.

Cấu tạo nấm rơm gồm 2 phần: phần sợi nấm là cơ quan sinh dưỡng và phần mũ nấm là cơ quan sinh sản, mũ nấm nằm trên cuống nấm. Dưới mũ nấm có các phiến mỏng chứa rất nhiều bào tử. Sợi nấm gồm nhiều tế bào phân biệt nhau bởi vách ngăn, mỗi tế bào đều có 2 nhân (không có chất diệp lục).

*   Mốc trắng sinh sản bằng bào tử (sinh sản vô tính). Nấm rơm cũng sinh sản bằng bào tử.

Câu 2.  Nấm có đặc điểm gì giống vi khuẩn?

Trả lời: 

–   Tế bào đều không có chứa chất diệp lục nên không có khả năng tự chế tạo chất hữu cơ.

–   Đều có lối sống dị dưỡng: hoại sinh hay kí sinh.

Câu 3. Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

Trả lời: + Giống nhau:

–    Đều đã hình thành các cơ thể đa bào, các tế bào cấu tạo tảo và nấm đều đã có nhân hoàn chỉnh.

–    Đều có thể có cấu tạo dạng sợi như tảo xoắn, nấm mốc trắng, nấm rơm.

–    Đều có thể sinh sản vô tính bằng bào tử như: tảo tiểu cầu, nấm mốc trắng, nấm rơm.

+ Khác nhau:   Khác nhau giữa nấm và tảo

Nấm

Tảo

– Sông ở môi trường đất, bám trên cơ thể động vật, thực vật hoặc sống trên các nguồn chất hữu cơ khác. – Sống trong môi trường nước.
– Trong tế bào không chứa chất diệp lục nên không tự chế tạo được chất hữu cơ. -Tế bào chứa chất diệp lục nên tự chế tạo được chất hữu cơ.
– Sống dị dưỡng: hoại sinh hay kí sinh. – Sống tự dưỡng

Câu 4. Tìm trên đồng ruộng sau khi gặt. hoặc trên bãi cỏ, ven cây gỗ mục, trong rừng ẩm…. các loại nấm mũ khác nhau.

Nấm mốc xanh, nấm nen, nấm rơm

Chúng tôi đã tổng hợp những dạng bài tập cơ bản nhất của bài Nấm , mong rằng đây là kho tài liệu hữu ích cho giáo viên và học sinh. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Check Also

6f73e0f8f18115df48318 310x165 - Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người - Sinh học 6

Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người – Sinh học 6

Để hiểu hơn về vai trò của thực vật đối với động vật và đối …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *