Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 8 / Giải bài tập sách giáo khoa môn Sinh học lớp 8 / Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết – Sinh học 8

Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết – Sinh học 8

Để tuyến tụy hoạt động bình thường, cần phải có cơ chế điều hòa và phối hợp hoạt động của các cơ quan, bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn một vài câu hỏi để củng cố kiến thức trong phần này.

A: Bài tập

Câu 1. Trình bày cơ chế tự điều hòa hoạt động của tuyến tụy.

Câu 2. Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết..

Trả lời:

Câu 1. Sự phối hợp hoạt động của các tế bào a và b của đảo tụy trong tuyến tụy khi lượng đường trong máu giảm hay tăng chính là để giữ cho nồng độ đường trong máu được ổn định.

Khi lượng đường trong máu giảm sau các hoạt động mạnh hoặc đói kéo dài, không chỉ các tế bào a của đảo tụy hoạt động tiết glucagôn mà còn có sự phối hợp hoạt động của cả 2 tuyến trên thận. Tuyến này tiết cooctizôn để góp phần vào sự chuyển hóa lipit và prôtêin làm tăng đường huyết.

Câu 2. Các hoocmôn của tuyến yên không chỉ điều khiển các tuyến nội tiết mà ngược lại, hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmôn do các tuyến này tiết ra. Đó là cơ chế tự điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược.

Bài viết trên đã đem lại cho các bạn những bài tập cơ bản nhất của Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết . Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Check Also

nu sinh dak lak xinh 15 040142 310x165 - Bài 60: Đại dịch AIDS và thảm họa của loài người - Sinh học 8

Bài 60: Đại dịch AIDS và thảm họa của loài người – Sinh học 8

AIDS đang là thảm họa của toàn cầu, đây là căn bệnh cần phải có …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *