Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 9 / Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử lớp 9 / Câu hỏi ôn tập bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ( Phần 1) – Lịch sử 9

Câu hỏi ôn tập bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ( Phần 1) – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 1

Câu hỏi 1: Đảng ta ban bố lệnh Tổng khởi nghĩa trong hoàn cảnh nào?

Trả lời câu hỏi:

Đảng ta ban bố lệnh Tổng khởi nghĩa trong hoàn cảnh khách quan rất thuận lợi:

-Tình hình thế giới:

Chiến tranh thế giới thứ hai đang tới những ngày cuối. Ở châu Âu, phát xít Đức đã bị đánh bại và buộc phải đầu hàng không điều kiện vào tháng 5-1945. Ớ châu Á, quân phiệt Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều kiện (8-1945).

-Tình hình trong nước:

Quân Nhật ở Đông Dương bị tê liệt, chính phủ tay sai thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Đây là điều kiện rất thuận lợi cho cách mạng nước ta nổ ra. Thời cơ ngàn năm có một cho nhân dân ta giành độc lập đã đến.

Như vậy, Đảng ta ban bố lệnh Tổng khởi nghĩa trong hoàn cảnh thời cơ cách mạng đã xuất hiện.

Câu hỏi 2: Đảng ta nhận định thời cơ cách mạng đã chín mùi. Em hiểu thời cơ trong Cách mạng tháng Tám – 1945 là gì?

Trả lời câu hỏi:

*Thời cơ cách mạng:

Cách mạng tháng Tám thành công, ngoài việc chuẩn bị chu đáo còn cần có thời cơ. Thời cơ là sự kết hợp nhuần nhuyễn những điều kiện khách quan và chủ quan trong đó điều kiện chủ quan giữ vai trò quan trọng nhất.

  • Chủ quan:

Đảng Cộng sản Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị chu đáo cho thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám trong suốt 15 năm với ba cuộc diễn tập: 1930-1931; 1936-1939; 1939-1945. Trong cao trào giải phóng dân tộc 1939-1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo nhân dân chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về mặt đường lối, lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, căn cứ địa cách mạng và bước đầu tập dượt cho quần chúng khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

>> Xem thêm:  Câu hỏi ôn tập bài 25: Những năm đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946- 1950) (Phần 1) - Lịch sử 9

Khi phát xít Nhật bị Đồng minh đánh bại, quân Nhật ở Đông Dương hoang mang đến cực độ, mất hết tinh thần chiến đấu. Lúc này quân Đồng minh chưa kịp vào Đông Dương.

Qua cao trào kháng Nhật cứu nước, quần chúng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lệnh khởi nghĩa.

  •  Khách quan:

Thời cơ “ngàn năm có một’’ đã đến. Tháng 5/1945, Phát xít Đức bị tiêu diệt, ngày 14/8/1945, phát xít Nhật bị Đồng minh đánh bại. Ngày 15-8-1945, Nhật chính thức đầu hàng Đồng minh vô điều kiện.

Như vậy, Cách mạng tháng Tám nổ ra trong điều kiện chủ quan, khách quan hoàn toàn chín mùi. Đó chính là thời cơ “ngàn năm có một”, nó rất hiếm và quý, nếu bỏ qua sẽ không bao giờ có thời cơ trở lại. Nhận thức được thời cơ trời cho này, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đây là thời cơ ngàn năm có một cho dân tộc ta vùng dậy. Lần này dù có phải thiêu cháy dãy Trường Sơn cũng quyết định giành độc lập cho đất nước”.

Câu hỏi 3: Đảng ta đã có những chủ trương gì khi thời cơ cách  mạng xuất hiện?

Trả lời câu hỏi:

-Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy khởi nghĩa.

-Tiến hành Hội nghị toàn quốc ở Tân Trào (Tuyên Quang) từ ngày 14 đến 15-8-1945 và quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh vào.

>> Xem thêm:  Câu hỏi ôn tập bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925 ( Phần 2) - Lịch sử 9

-Tiến hành Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16-8) và nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, lập Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy.Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Câu hỏi 4: Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám thể hiện ở điểm nào?

Trả lời câu hỏi

– Ngay khi nghe tin chính phủ Nhật đầu hàng, hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (họp từ ngày 13 đến 15 -8-1945) quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước giành chính quyền trước khi Đồng minh vào.

– Ngày 16, 17-8, Đại hội Quốc dân ở Tân Trào tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, lập ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh đứng đầu.

-Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư đến đồng bào cổ nước kêu gọi nổi dậy. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Câu hỏi 5: Sự kiện nào đã mở đầu cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước?

Trả lời câu hỏi:

Sự kiện mở đầu cho cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền:

Chiều 16-8-1945, theo lệnh của Uỷ ban Khởi nghĩa, một đội quân giải phóng do Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào tiến về bao vây và tấn công quân Nhật ở thị xã Thái Nguyên.

>> Xem thêm:  Câu hỏi ôn tập bài 25: Những năm đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946- 1950) (Phần 2) - Lịch sử 9

Câu hỏi 6: Em hãy nêu những điều kiện thuận lợi cho khởi nghĩa ở Hà Nội?

Trả lời câu hỏi:

  • Từ sau ngày Nhật đảo chính Pháp, không khí cách mạng ở Hà Nội càng thêm sôi động, Các tầng lớp nhân dân nhất là thanh niên, hăng hái gia nhập các đoàn thể cứu quốc, các đội tự vệ chiến đấu, Các đội tuyên truyền xung phong của Việt Minh hoạt động hầu khắp thành phố. Các đội danh dự của Việt Minh thẳng tay trừ khử những tên tay sai đắc lực của Nhật.
  • Ngày 16-8, truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa xuất hiện khắp nơi. Chính quyền bù nhìn thân Nhật lung lay đến tận gốc rễ.

Một số chuyên mục của lịch sử lớp 9

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 ( Phần 2) – Lịch sử 9

Check Also

1e2e7fa24ea378d32ed0630dc6f80716 1 310x165 - Câu hỏi ôn tập bài 29: Cả nước chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973) (Phần 1) - Lịch sử 9

Câu hỏi ôn tập bài 29: Cả nước chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973) (Phần 1) – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 1 Câu hỏi 1: Vì sao Mĩ chuyển sang thực …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *