Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 9 / Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử lớp 9 / Câu hỏi ôn tập bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1950-1953) (Phần1) – Lịch sử 9

Câu hỏi ôn tập bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1950-1953) (Phần1) – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 1

Câu hỏi 1: Bước sang năm 1950, tình hình thế giới và Đông Dương đã ảnh hưởng đến cuộc kháng chiến của nhân dân ta như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

– Sau chiến thắng Việt Bắc, nhất là sau thắng lợi của cách mạng Trung Quốc (1-10-1049), nước ta được Trung Quốc, Liên Xô, các nước dân chủ công nhận và đặt quan hệ ngoại giao, ta có những điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển lực lượng kháng chiến toàn quốc, toàn dân, toàn diện, trường kì.

– Lực lượng cách mạng, hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, chủ nghĩa xã hội trên thế giới được tăng cường và mở rộng.

– Cách mạng nước ta thoát khỏi thế bị bao vây, đã nối liền với cách mạng Trung Quốc, Liên Xô, với các lực lượng cách mạng và các nước dân chủ khác.

Câu hỏi 2: Sau chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 Pháp lâm vào tình thế ra sao?

Trả lời câu hỏi:

Thất bại của Pháp sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 và cách mạng Trung Quốc thắng lợi (1-10-1949) đã đẩy quân Pháp vào thế bất lợi, khiến chúng càng thêm khó khăn, lúng túng và buộc phải dựa nhiều hơn vào Mĩ về tài chính, quân sự mới có thể tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược ở Đông Dương.

Câu hỏi 3: Bước vào thu đông 1950, âm mưu của Pháp và Mĩ ở Đông Đương như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

>> Xem thêm:  Câu hỏi ôn tập bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Lịch sử 9

– Mĩ đã can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương. Nhờ viện trợ về tài chính và quân sự của Mĩ, thực dân Pháp đã thực hiện “Kế hoạch Rơ-ve”, nhằm khóa cửa biên giới Việt – Trung” bằng cách tăng cường hệ thống phòng ngự trên Đường số 4 và “cô lập Căn cứ địa Việt Bắc” với đồng bằng Liên khu III và Liên khu IV bằng cách thiết lập “Hành lang Đông – Tây” (Hải Phòng – Hà Nội – Hòa Bình – Sơn La).

– Chuẩn bị một kế hoạch có quy mô lớn nhằm tiến công căn cứ địa Việt Bắc lần thứ hai.

Câu hỏi 4: Trước âm mưu mới của thực dân Pháp, Đảng ta đã có chủ trương đối phó như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

Trước âm mưu mới của Pháp, Mĩ, tháng 6-1950, Trung ương Đảng và Chính phủ ta quyết định mở chiến dịch Biên giới.

Câu hỏi 5: Mục đích mở chiến dịch Biên giới của ta là gì?

Trả lời câu hỏi:

Trung ương Đảng và Chính phủ ta quyết định mở chiến dịch Biên giới nhằm:

-Tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch.

– Khai thông con đường liên lạc quốc tế giữa nước ta với Trung Quốc và các nước dân chủ trên thế giới.

– Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, tạo điều kiện đẩy mạnh công cuộc kháng chiến.

Câu hỏi 6:Trình bày tóm tắt diễn biến chiến dịch Biên giới thu – đông 1950?

Trả lời câu hỏi:

>> Xem thêm:  Câu hỏi ôn tập bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ( Phần 2) - Lịch sử 9

– Mờ sáng ngày 16-9-1950, ta mở cuộc tấn công vào cứ điểm Đông Khê, mở màn cho chiến dịch.

– Sáng 18-9-1950 ta tiêu diệt Đông Khê, uy hiếp Thất Khê, thị xã Cao Bằng bị cô lập; hệ thống phòng ngự của địch trên Đường số 4 bị lung lay.

– Quân Pháp ở Cao Bằng được lệnh rút theo đường số 4, đồng thời lực lượng của chúng ở Thất Khê cũng được lệnh tiến đánh Đông Khê để đón cánh quân từ Cao Bằng xuống, rồi cùng rút về xuôi.

– Quân ta mai phục chặn đánh địch trên Đường số4, hai cánh quân Cao Bằng và Thất Khê bị thiệt hại nặng nên không liên lạc được với nhau. Đến lượt Thất Khê bị uy hiếp, quân Pháp buộc phải rút về Na Sầm, rồi Lạng Sơn và đến ngày 22-10 thì rút khỏi Đường số 4.

Câu hỏi 7: Kết quả của chiến dịch Biên giới Thu – Đông 1950?

Trả lời câu hỏi:

– Ngày 22-12-1950, chiến dịch kết thúc thắng lợi, ta đã giải phóng vùng biên giới Việt – Trung dài 750 km từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân.

– Chọc thủng “Hành lang Đông – Tây”.

– Phá vỡ thế bao vây cả trong lẫn ngoài của địch đối với căn cứ địa Việt Bắc.

– Làm phá sản Kế hoạch Rơ-ve của Pháp.

Câu hỏi 8: Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 thắng lợi có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

>> Xem thêm:  Câu hỏi ôn tập bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau Đại thắng xuân 1975 - Lịch sử 9

Ý nghĩa của chiến dịch Biên giới thu I đông 1950:

– Thắng lợi của chiến dịch Biên giới đã mở đầu giai đoạn quân ta giành quyền chủ động đánh địch trên chiến trường chính Bắc Bộ.

– Thắng lợi này chứng minh sự trưởng thành của quân đội và cuộc kháng chiến của chúng ta, đã chuyển từ thế phòng ngự sang thế tiến công, đẩy quân Pháp vào thế bị động.

– Sau thắng lợi Biên giới, quân ta chủ động mở các chiến dịch trên chiến trường chính Bắc Bộ và giành nhiều thắng lợi.

Câu hỏi 9: Tình thế của thực dân Pháp sau thất bại trong chiến dịch Biên giới 1950 như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

Sau thất bại chiến dịch Biên giới 1950, Pháp lâm vào thế bị động, càng suy yếu và gặp nhiều khó khăn về tài chính, quân sự.

 Một số chuyên mục của lịch sử lớp 9

Xem thêmCâu hỏi ôn tập bài 25: Những năm đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946- 1950) (Phần 1) – Lịch sử 9

Check Also

hoaphuong 17 310x165 - Câu hỏi ôn tập bài 29: Cả nước chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973) (Phần 1) - Lịch sử 9

Câu hỏi ôn tập bài 29: Cả nước chiến đấu chống Mĩ cứu nước ( 1965-1973) (Phần 1) – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 1 Câu hỏi 1: Vì sao Mĩ chuyển sang thực …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *