Home / Tài liệu môn Địa lý / Địa lý lớp 7 / Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 7 / Chọn lọc đề thi học sinh sinh giỏi môn Địa lý 7 phần ‘ Kinh tế châu Phi’ (Phần 1)

Chọn lọc đề thi học sinh sinh giỏi môn Địa lý 7 phần ‘ Kinh tế châu Phi’ (Phần 1)

Câu hỏi:

Câu 1. Nêu đặc điểm kinh tế chung của châu Phi.

Câu 2. Trình bày đặc điểm tình hình phát triển ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi ở châu Phi.

Câu 3. Trình bày đặc điểm tình hình phát triển công nghiệp ở châu Phi.

Câu 4. Quan sát hình 30.1 (trang 93 SGK), kết hợp với kiến thức đã học, hãy nêu nhận xét về sự phân bố các cây trồng, vật nuôi ở châu Phi.

Câu 5. Nêu đặc điểm sản xuất cây lương thực ở châu Phi.

Câu 6. Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi

Câu 7. Tại sao công nghiệp châu Phi còn chậm phát triển? Kể tên một số nước tương đối phát triển ở châu Phi.

Hướng dẫn trả lời:

Câu 1. Nêu đặc điểm kinh tế chung của châu Phi.

Gợi ý làm bài

– Phần lớn các quốc gia có kinh tế lạc hậu, chuyên môn hoá phiến diện, phụ thuộc nhiều vào thị ừường, chú trọng trồng cây công nghiệp nhiệt đới và khai thác khoáng sản để xuât khẩu.
– Một số nước tương đối phát triển là Cộng hoà Nam Phi, Li-bi, An-giê-ri, Ai Cập.

Câu 2. Trình bày đặc điểm tình hình phát triển ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi ở châu Phi.

Gợi ý làm bài

a) Ngành trồng trọt
– Cây công nghiệp nhiệt đới:
–  Được trồng trong các đồn điền, theo hướng chuyên môn hóa, nhằm mục đích xuất khẩu. Các đồn điền thường thuộc sở hữu của các công ti tư bản nước ngoài, tổ chức sản xuất theo quy mô lớn.
+ Ca cao là cây trồng quan trọng bậc nhất, phân bô” ở vùng duyên hải Phia bấc vịnh Ghi-nê.
+ Cà phê được trồng nhiều ở các nước Phía tây và Phía đông châu Phi.
+ Cọ dầu được trồng tập trung ở vùng ven vịnh Ghi-nê và ở những nơi có khí hậu nhiệt đới.
+ Ngoài ra còn có lạc, cao su, bông, thuốc lá, chè,…
– Các cây ăn quả cận nhiệt như nho, ôliu, cam, chanh,… được trồng ở phần cực Bắc và cực Nam châu Phi, trong môi trường địa trung hải.
– Cây lương thực:
+ Chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu ngành trồng trọt; hình thức canh tác nương rẫy còn khá phổ biến, kĩ thuật lạc hậu, thiếu phân bón, chủ yếu dựa vào sức người. Sản lượng lương thực không đáp ứng được nhu cầu.
+ Kê được trồng khá phổ biến ở châu Phi nhưng năng suất và sản lượng thấp.
+ Lúa mì và ngô có nhiều ở Cộng hoà Nam Phi và các nước nằm ven Địa Trung Hải.
+ Lúa gạo có ở Ai Cập, trong vùng châu thổ sông Nin.
b) Ngành chăn nuôi
– Kém phát triển, chăn thả gia súc là hình thức phổ biến nhất. Một số quốc gia có ngành chăn nuôi chiếm tỉ trọng cao trong nông nghiệp là Xu-đăng, Ê-ti- ô-pi-a, Tan-da-ni-a,…
– Cừu, dê được chăn thả thành từng đàn với quy mô khá lớn ở các đồng cỏ trên cao nguyên và các vùng nửa hoang mạc.
– Lợn được nuôi ở các quốc gia Trung Phi và Nam Phi.
– Các nước có đàn bò lớn là Ê-ti-ô-pi-a, Ni-giê-ri-a,…

>> Xem thêm:  Chọn lọc đề thi học sinh giỏi phần 'Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa'- Địa lý 7

Câu 3. Trình bày đặc điểm tình hình phát triển công nghiệp ở châu Phi.

Gợi ý làm bài

– Phần lớn các nước châu Phi có nền công nghiệp chậm phát triển. Giá trị sản lượng công nghiệp của châu Phi chỉ chiếm 2% toàn thế giới.
– Ngoài ngành khoai khoáng truyền thống, nhiều nước châu Phi chỉ phát triển công nghiệp thực phẩm và lắp ráp cơ khí. Công nghiệp luyện kim và chế tạo máy chỉ phát triển ở một vài nước.
– Các nước có nền công nghiệp tương đối phát triển: Cộng hoà Nam Phi, An- giê-ri,…
– Phân bố sản xuất công nghiệp:
+ Khai thác khoáng sản: Cộng hoà Nam Phi, An-giê-ri, Cộng hoà dân chủ Công-gô,…
+ Luyện kim màu: Cộng hoà Nam Phi, Ca-mơ-run, Dăm-bi-a,…
+ Cơ khí: Cộng hoà Nam Phi, Ai Cập, An-giê-ri,…
+ Lọc dầu: Li-bi, An-giê-ri, Ma-rốc,…
– Những trở ngại lớn nhât trong sự phát triển công nghiệp ở châu Phi là: Thiếu lao động chuyên môn kĩ thuật, cơ sở vật chất lạc hậu, thiếu vốn nghiêm trọng,…

Câu 4. Quan sát hình 30.1 (trang 93 SGK), kết hợp với kiến thức đã học, hãy nêu nhận xét về sự phân bố các cây trồng, vật nuôi ở châu Phi.

Gợi ý làm bài

* Ngành trồng trọt:
– Cây công nghiệp:
+ Ca cao: Phân bố ở vùng duyên hải Phia bắc vịnh Ghi-nê.
+ Cà phê: Phân bố ở vùng duyên hải vịnh Ghi-nê và cao nguyên Đông Phi.
+ Cọ dầu: Phân bố ở vùng duyên hải vịnh Ghi-nê và cao nguyên Đồng Phi.
+ Lạc: Phân bố ở Ni-giê, Ca-mơ-run, Xu-đăng, Cộng hoà dân chỗ Công-gô, Dim-ba-buê,…
– Cây ăn quả cận nhiệt: cam, ô-liu, nho phân bố chủ yếu ở ven Địa Trung Hải và ven biển cực Nam châu Phi.
– Cây lương thực:
+ Lúa mì và ngô: Cộng hoà Nam Phi và các nước ven Địa Trung Hải.
+ Lúa gạo: Ai Cập.
* Ngành chăn nuôi:
– Cừu, dê: ở các đồng cỏ trên cao nguyên và các vùng nửa hoang mạc.
– Lợn: các nước Trung Phi và Nam Phi.
– Bò: Ê-ti-ô-pi-a, Ni-giê-ri-a có những đàn bò lớn.

>> Xem thêm:  Chọn lọc đề thi học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Địa lý 7 về phần 'Kinh tế Trung và Nam Mĩ' (Phần 8)

Câu 5. Nêu đặc điểm sản xuất cây lương thực ở châu Phi.

Gợi ý làm bài

– Chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu ngành trồng trọt.
– Hình thức canh tác nương rẫy còn khá phổ biến, kĩ thuật lạc hậu, thiếu phân
bón, chủ yếu dựa vào sức người.
– Sản lượng lương thực không đáp ứng được nhu cầu.
– Các loại cây lương thực chủ yếu:
+ Kê được trồng khá phổ biến ở châu Phi nhưng năng suất và sản lượng thấp.

+ Lúa mì và ngô có nhiều ở Cộng hoà Nam Phi và các nước nằm ven Địa Trung Hải.
+ Lúa gạo có ở Ai Cập, trong vùng châu thổ sông Nin.

Câu 6. Nêu sự khác nhau trong sản xuất cây công nghiệp và cây lương thực ở châu Phi

Gợi ý làm bài

– Cây công nghiệp: Được trồng trong các đồn điền, theo hướng chuyên môn hoá, nhằm mục đích xuất khẩu. Các đồn điền thuộc sỡ hữu của các công ti tư bản nước ngoài, tổ chức sản xuất theo quy mô lớn.
– Cây lương thực: Chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu trồng trọt, hình thức canh tác nương rẫy còn khá phổ biến, kĩ thuật lạc hậu, thiếu phân bón, chủ yếu dựa vào sức người. Sản lượng lương thực không đáp ứng được nhu cầu.

Câu 7. Tại sao công nghiệp châu Phi còn chậm phát triển? Kể tên một số nước tương đối phát triển ở châu Phi.

Gợi ý làm bài

>> Xem thêm:  Đề thi chọn lọc cho học sinh giỏi phần môi trường nhiệt đới- Địa lý 7

– Công nghiệp châu Phi chậm phát triển vì bôn nguyên nhân:
+ Trình độ dân trí thấp.
+ Thiếu lao động chuyên môn kĩ thuật.
+ Cơ sở vật chất lạc hậu.
+ Thiếu vốn nghiêm trọng.
– Các nước có nền công nghiệp phát triển ở châu Phi là: Cộng hoà Nam Phi, An-giê-ri, Ai Cập… nhờ thu hút được vốn đầu tư và công nghệ nước ngoài, khắc phục được phần nào bôn nguyên nhân trên.

    Ngoài các bài tập trên các em có thể tham khảo các tài liệu sau:

Check Also

bieu cam ve mai truong than yeu 310x165 - Tuyển tập câu hỏi hay và khó cho học sinh giỏi môn Địa lý 7 về vấn đề ' Kinh tế châu Âu' (Phần 4)

Tuyển tập câu hỏi hay và khó cho học sinh giỏi môn Địa lý 7 về vấn đề ' Kinh tế châu Âu' (Phần 4)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 1.Đề thi Câu 18. Cho bảng số liệu sau: Sản lượng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *