Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 12 / Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử lớp 12 / Chuyên đề 2: Những nét độc đáo của khởi nghĩa Lam Sơn so với các cuộc kháng chiến thời Lí- Trần – Lịch sử 10

Chuyên đề 2: Những nét độc đáo của khởi nghĩa Lam Sơn so với các cuộc kháng chiến thời Lí- Trần – Lịch sử 10

Hoàn cảnh lịch sử: khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ sau khi quân Minh xâm lược nước ta đầu thế kỉ XV, nhà Hồ kháng chiến thất bại. Quân Minh đã chiếm nước ta và lập nên chính quyền đô hộ. Nền độc lập của nhân dân bi mât. Các cuộc kháng chiến thời Lý – Trần diễn ra trong hoàn cảnh từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIII, nước ta có chính quyền độc lập tự chủ, nền kinh tế, văn hoá của đất nước đang phát triển, đời sống nhân dân ấm nổ.

Mục tiêu: khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra nhằm mục tiêu đánh đuổi quân Minh giành lại nền độc lập của dân tộc đã bị mất. Các cuộc kháng chiến thời Lý — Trần diễn ra nhằm mục tiêu đánh bại quân xâm lược bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

Cách tổ chức đấu tranh: khởi nghĩa Lam Sơn lúc đầu phải diễn ra trong hoàn cảnh bí mật, gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động lực lượng, hậu cần… Các cuộc kháng chiến thời Lý – Trần diễn ra trong điều kiện thuận lợi, dễ dàng thực hiện việc huy động lực lượng, hậu cần phục vụ cho cuộc kháng chiến cũng như công khai các kế sách đánh giặc.

Cách thức tiến hành: khởi nghĩa Lam Sơn lúc đầu diễn ra trong tình thế bị động, liên tục bị quân địch bao vây tiến công, qua quá trình kháng chiến nghĩa quân từng bước lớn mạnh giành được thế chủ động trên chiến trường, tiến tới đánh bại kẻ thù. Các cuộc kháng chiến thời Lý – Trần, ta chủ động tiến hành kháng chiến ngay từ đầu buộc kẻ thù phải bị động đối phó theo cách đánh của quân ta như ta chủ động tiến công, chủ động rút lui

Đặc điểm: khởi nghĩa Lam Sơn từ một cuộc chiến tranh ở địa phương phát triển thành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Suốt từ đầu đến cuối cuộc khởi nghĩa tư tưởng nhân nghĩa được đề cao. Đây là cuộc khởi nghĩa có đại bản doanh, căn cứ địa. Các cuộc kháng chiến thời Lý – Trần ngay từ đầu đã là cuộc đấu tranh bảo vệ dân tộc diễn ra trên quy mô cả nước.

Cách kết thúc chiến tranh: khởi nghĩa Lam Sơn, ta chủ động giảng hoà, mở hội thế Đông Quan, cấp ngựa và bình thuyền cho quân địch rút về nước, giữ được mối quan hệ hòa hiếu giữa nước ta với nhà Minh. Các cuộc kháng chiến thời Lý – Trần dùng vũ lực để kết thúc chiến tranh.

Ý nghĩa đối với sự phát triển của chế độ phong kiến nước ta: các cuộc kháng chiến thời Lý – Trần, góp phần bảo vệ chế độ phong kiến, đưa chế độ phong kiến Việt Nam tiếp tục phát triển. Khởi nghĩa Lam Sơn, đã chấm dứt thời kì khủng hoảng của chế độ phong kiến Việt Nam mở ra thời kì phát triển đến đỉnh cao của chế độ phong kiến Việt Nam.

Những chuyên mục hay của Lịch sử lớp 12:

Check Also

hinh anh nu sinh cap 3 dep voi goc chup nghieng 310x165 - Ôn tập Lịch sử Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 (Phần 2) - Lịch sử 12

Ôn tập Lịch sử Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 (Phần 2) – Lịch sử 12

Câu 6: Trình bày những thành tựu và yếu kém về kinh tế- xã hội …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *