Home / Tài liệu môn Địa lý / Địa lý lớp 7 / Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 7 / Đề thi chọn lọc cho học sinh giỏi phần ‘Môi trường nhiệt đới gió mùa’- Địa lý 7

Đề thi chọn lọc cho học sinh giỏi phần ‘Môi trường nhiệt đới gió mùa’- Địa lý 7

Câu 1. Nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Câu 2. Trình bày sự đa dạng của môi trường nhiệt đới gió mùa.

Câu 3. Quan sát các hiểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và Mum-bai (Ấn Độ) (SGK trang 24), qua đó nêu nhận xét về diễn biến nhiệt độ, lượng mưa trong năm của khí hậu nhiệt dớì gió mùa. Diễn biển nhiệt độ trong năm ở Hà Nội có gì khác ở Mum-bai?

Câu 4. Tại sao các mũi tên chỉ gió ở Nam Á lại chuyển hướng cả về mùa hạ lẫn mùa đông?

Câu 5. Quan sát các hình 7.1 và 7.2 (trang 23 SGK), nhận xét về hướng gió thổi vào mùa hạ và vào mùa đông ở các khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Giải thích tại sao lượng mưa ở các khu vực này lại có sự chênh lệch rất lớn giữa mùa hạ và mùa đông?

Câu 6. Tại sao gọi là khí hậu nhiệt đới gió mùa? Trình bày hoạt động gió mùa ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á?

Câu 7. Nêu sự khác biệt về lượng mưa ở mùa mưa và mùa khô của khí hậu nhiệt đới gió mùa và cho biết sự khác biệt về lượng mưa giữa hai mùa như vậy sẽ gây ra hậu quả gì?

Câu 8. Tính chất thất thường của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa thể hiện như thế nào?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi:

Câu 1. Nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Gợi ý làm bài

Khí hậu nhiệt đới gió mùa là loại khí hậu đặc sắc của đới nóng, điển hình là ở Nam Á và Đông Nam Á.
Ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á:
+ Mùa hạ có gió từ Ân Độ Dương và Thái Bình Dương tới, đem theo không
khí mát mẻ và mưa lớn,
+ Vào mùa đông, gió mùa thổi từ lục địa châu Á ra, đem theo không khí khô và lạnh. Càng về  gần Xích đạo, gió ấm dần lên. Gió mùa mùa dông thổi thành từng đợt. Mỗi khi gió về, ở những vùng gần chí tuyến trời trở lạnh trong vài ba ngày, đôi khi kéo dài đến hàng tuần.

>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi chuyên đề các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng- Đại lý

– Khí hậu nhiệi đới gió mùa có hai đặc điểm nổi bật: Nhiệt độ, lượng mưa thay đổi theo mùa gió và thời tiết diễn biến thất thường.
+ Nhiệt độ trung hình năm trên 20°c. Biên độ nhiệt trung bình năm khoảng 8°c.
+ Lượng mưa trung hình năm trên 1000 mm nhưng thay đổi tuỳ thuộc vào vị trí gần biển hay xa biển, vào sườn đón gió hay khuất gió. Sê-ra-pun-di nằm ở sườn phía nam dãy Hi-ma-lay-a là nơi có lượng mưa trung bình cao nhất thế giới (12000mm). Mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) tập trung từ 70% đến 95% lượng mưa cả năm. Mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4), lượng mưa tuy ít nhưng vẫn đủ cho cây côi sinh trưởng.
+ Thời tiết diễn biến thất thường. Mùa mưa có năm đến sớm, có năm đến muộn và lượng mưa có năm ít, năm nhiều nên dễ gây ra hạn hán hay lụt lội.

Câu 2. Trình bày sự đa dạng của môi trường nhiệt đới gió mùa.

Gợi ý làm bài
— Cảnh quan thiên nhiên biến đổi theo thời gian và không gian do có sự khác nhau về lượng mưa và về phân bố lượng mưa trong năm giữa các địa phương và giữa các mùa.
+ Về mùa mưa, cây cối xanh tốt, còn về mùa khô, cây cối rụng lá, trơ cành.
+ Ở những nơi mưa nhiều, rừng có nhiều tầng; trong rừng có một sô cây rụng lá vào mùa khô.
+ Những nơi ít mưa có đồng cỏ cao nhiệt đới.

+ Ở vùng cửa sông, ven biển đang được phù sa bồi đắp, xuất hiện rừng ngập mặn.
– Tính đa dạng của cảnh quan này không thể có ở môi trường xích dạo ẩm hay ở mỏi trường nhiệt đới.

Câu 3. Quan sát các hiểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và Mum-bai (Ấn Độ) (SGK trang 24), qua đó nêu nhận xét về diễn biến nhiệt độ, lượng mưa trong năm của khí hậu nhiệt dớì gió mùa. Diễn biển nhiệt độ trong năm ở Hà Nội có gì khác ở Mum-bai?

Gợi ý làm bài

Nhận xét về diễn biến nhiệt độ, lượng mưa trong năm của khí hậu nhiệt đới gió mùa:
+ Nhiệt độ trung bình năm trên 20 c và có sự thay đổi theo mùa.
+ Lượng mưa trung bình năm trên 1500 mm, nhưng thay đổi theo mùa: Có một mùa mưa nhiều (từ tháng 5 đến tháng 10) và một mùa mưa ít (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau).
– Sự khác nhau về diễn biến nhiệt độ trong năm ở Hà Nội và ở Mum-bai:
+ Về nhiệt độ, Hà Nội có tháng vào mùa đông nhiệt độ xuống dưới 18°c, mùa hạ có tháng nhiệt độ lên đến hơn 30°c, biên độ nhiệt năm cao, đến trên 12°c. Mum-bai có nhiệt độ tháng nóng nhất dưới 30°c, tháng mát nhất ưên 23°c. Hà Nội có mùa đông “lạnh” còn Mum-bai nóng quanh năm.  Về lượng mưa, cả hai đều có lượng mưa lớn (Hà Nội 1.722mm, Mum-bai 1.784mm) và mưa theo mùa nhưng lượng mưa phân bố vào mùa đông của Hà Nội lớn hơn Mum-bai.

Câu 4. Tại sao các mũi tên chỉ gió ở Nam Á lại chuyển hướng cả về mùa hạ lẫn mùa đông?

Gợi ý làm bài

Vì khi gió vượt qua đường Xích đạo, lực quay của Trái Đất làm cho gió đổi hướng.

Câu 5. Quan sát các hình 7.1 và 7.2 (trang 23 SGK), nhận xét về hướng gió thổi vào mùa hạ và vào mùa đông ở các khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Giải thích tại sao lượng mưa ở các khu vực này lại có sự chênh lệch rất lớn giữa mùa hạ và mùa đông?

Gợi ý làm bài

– Nhận xét về hướng gió:
+ Về mùa hạ: Hướng gió thổi vào các khu vực Nam Á và Đông Nam Á chủ yếu hướng là tây nam; khi di chuyển lên phía bắc, gió chuyển sang hướng đông nam.
+ Về mùa đông: Hướng gió thổi vào các khu vực Nam Á và Đông Nam Á chủ yếu là hướng đông bắc; khi di chuyển xuống phía nam, vượt qua Xích đạo, gió chuyển sang hướng tây nam.
– Giải thích: Mùa hạ mưa nhiều là do gió thổi từ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tới, mang theo nhiều hơi nước; mùa đông mưa rất ít là do gió mùa thổi từ lục địa châu Á ra, đem theo không khí khô và lạnh.

>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý 7 phần 'Môi trường vùng núi'

Câu 6. Tại sao gọi là khí hậu nhiệt đới gió mùa? Trình bày hoạt động gió mùa ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á?

Gợi ý làm bài

– Gọi là khí hậu nhiệt đới gió mùa vì đây là loại khí hậu nhiệt đới có sự biến đổi theo mùa gió.
– Hoạt động gió mùa ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á:
+ Mùa hạ có gió từ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tới, đem theo không khí mát mẻ và mưa lớn.
+ Vào mùa đông, gió mùa thổi từ lục địa châu Á ra, đem theo không khí khô và lạnh. Càng về gần Xích đạo, gió ấm dần lên. Gió mùa mùa đông thổi thành từng đợt. Mỗi khi gió về, ở những vùng gần chí tuyến trời trở lạnh trong vài ba ngày, đôi khi kéo dài đến hàng tuần. Mùa đông ở Hà Nội, nhiệt độ có thể xuống dưới 10°c trong vài ngày.

Câu 7. Nêu sự khác biệt về lượng mưa ờ mùa mưa và mùa khô của khí hậu nhiệt đới gió mùa và cho biết sự khác biệt về lượng mưa giữa hai mùa như vậy sẽ gây ra hậu quả gì?

Gợi ý làm bài

– Sự khác biệt về lượng mửa ở mùa mưa và mùa khô:
+ Mùa mưa: Từ tháng 5 đến tháng 10, tập trung từ 70% đến 95% lượng mưa cả năm.
+ Mùa khô: Từ tháng 11 đến tháng 4, lượng mưa ít.
— Hậu quả:
+ Mùa mưa: Lũ lụt.
+ Mùa khô: Hạn hán.

Câu 8. Tính chất thất thường của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa thể hiện như thế nào?

Gợi ý làm bài

— Mùa mưa có năm đến sớm, có năm đến muộn.
– Lượng mưa tuy nhiều nhưng không đều giữa các năm.
–  Gió mùa mùa đông có năm đến sớm, có năm đến muộn, có năm rét nhiều, có năm rét ít.

    Ngoài các bài tập trên các em có thể tham khảo các tài liệu sau:

Check Also

5247396 image 310x165 - Tuyển tập câu hỏi hay và khó cho học sinh giỏi môn Địa lý 7 về vấn đề ' Kinh tế châu Âu' (Phần 4)

Tuyển tập câu hỏi hay và khó cho học sinh giỏi môn Địa lý 7 về vấn đề ' Kinh tế châu Âu' (Phần 4)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 1.Đề thi Câu 18. Cho bảng số liệu sau: Sản lượng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *