Home / Tài liệu môn Lịch sử / Lịch sử lớp 8 / Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 / Đề thi chuyên đề 5: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô ( 1917-1941) ( Phần 1) – Lịch sử 8

Đề thi chuyên đề 5: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô ( 1917-1941) ( Phần 1) – Lịch sử 8

 ĐỀ 1

Câu 1. Vì sao ở nước Nga năm 1917 có hai cuộc cách mạng?

Câu 2. Ghi vào bảng dưới đây cho phù hợp với Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

Nội dung Cách mạng tháng Hai Cách mạng tháng Mười
Lãnh đạo  ………………………  ………………………
Động lực  ………………………  ………………………
Nhiệm vụ  ………………………  ………………………
Tính chất  ………………………  ………………………

Câu 3. Lê-nin đóng vai trò như thế nào đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga 1917?

Câu 4. Ghi vào bảng thống kê dưới đây cho phù hợp với thời gian diễn ra các sự kiện chính của Cách mạng Nga từ tháng Hai 1917 đến tháng Mười 1917?

Thời gian Sự kiện Kết quả, ý nghĩa
Ngày 23-2-1917 …………………..                                              …………………..
Ngày 26-2-1917  …………………..                                              …………………..
Ngày 24-10-1917 ………………….. …………………..
Ngày 25 – 10-1917 ………………….. …………………..

Câu 5. Vì sao Cách mạng tháng Mười Nga 1917 được đánh giá là một sự kiện lịch sử vĩ đại nhất trong lịch sử nước Nga và lịch sử nhân loại ở thế kỉ XX?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 1.

– Cuộc cách mạng lần thứ nhất bùng nổ vào tháng Hai năm 1917 đã lật đổ chế độ Nga hoàng và dẫn tới tình trạng hai chính quyền song song tồn tại. Đó là cuộc cách mạng dân chủ tư sản.

– Cuộc cách mạng thứ hai do Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích lãnh đạo, lật đổ Chính phủ lâm thời tư sản, thiết lập chính quyền Xô Viết thống nhất trong toàn quốc. Đó là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.

-Sở dĩ nước Nga năm 1917 có hai cuộc cách mạng là vì: Năm 1917, có hai chính quyền còn tồn tại, đó là chính phủ Nga hoàng và chính phủ lâm thời của tư sản. Cách mạng tháng Hai nhằm lật đổ chế độ Nga hoàng, xóa bỏ chế độ phong kiến tồn tại lâu đời trên đất nước Nga; tiếp theo đó, Cách mạng tháng Mười nhằm lật đổ Chính phủ lâm thời tư sản, đưa nước Nga bước vào thời kì Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 2.

Nội dung Cách mạng tháng Hai Cách mạng tháng Mười
Lãnh đạo Đảng Bôn-sê-vích Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích
Động lực Công, nông, binh lính Công, nông, binh lính.
Nhiệm vụ Lật đổ chính phủ Nga hoàng Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản
Tính chất Cách mạng dân chủ tư sản Cách mạng vô sản

Câu 3.

Lê-nin đóng vai trò quan trọng, lãnh đạo trực tiếp, quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga:

-Lê-nin cùng Đảng Bôn-sê-vích đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng lật đổ Chính phủ lâm thời tư sản.

-Lê-nin soạn thảo Luận cương tháng Tư, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

>> Xem thêm:  Đề thi chuyên đề 4: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) (Phần 1) - Lịch sử 8

-Lê-nin vạch kế hoạch, trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grát, tuyên bố thành lập chính phủ Xô – viết.

Câu 4.

Hướng dẫn trả lời:
Thời gian Sự kiện Kết quả, ý nghĩa
Ngày 23-2-1917 9 vạn nữ công nhân Pê-ta-rô-grát biểu tình. Thúc đẩy công nhân toàn quốc đấu tranh.
Ngày 26-2-1917 Tổng bài công chính trị – Khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grát. Chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ, hai chính quyền tồn tại.
Ngày 24-10-1917 Khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grát. Chiếm thành phố Pê-tơ-rô-grát.
Ngày 25-10-1917 Tấn công Cung điện Mùa Đông. Chính phủ lâm thời tư sản bị lật đổ.

Câu 5.

Hướng dẫn trả lời:

Cách mạng tháng Mười đưa đến việc thành lập Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, có ý nghĩa to lớn đối với nước Nga và thế giới.

– Đối với nước Nga:

+ Mở ra một kỉ nguyên mới cho nước Nga, làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người ở Nga.

+ Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng, thoát khỏi mọi xiềng xích nô lệ, làm chủ vận mệnh đất nước.

+ Sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đã đưa nhân dân lên nắm chính quyền ờ một nước chiếm 1/6 diện tích thế giới.

Đối với thế giới:

– Có ảnh hưởng đến phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt là phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước thuộc địa và phụ thuộc.

>> Xem thêm:  Đề thi chuyên đề 5: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô ( 1917-1941) ( Phần 2) - Lịch sử 8

+ Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tỏ, chi ra cho họ con đường đi đến thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản.

Những chuyên mục hay của Lịch sử lớp 8:

Xem thêmĐề thi chuyên đề 4: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) (Phần 2) – Lịch sử 8

Check Also

thaohuyen3 5223722 1024x682 1 310x165 - Đề thi chuyên đề 8: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) - Lịch sử 8

Đề thi chuyên đề 8: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) – Lịch sử 8

ĐỀ 1: Câu 1. Lập niên biểu những sự kiện chính của Chiến tranh thế …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *