Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 9 / Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 / Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Biến dị – Sinh học 9

Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Biến dị – Sinh học 9

Đề thi:

Câu 1: Đột biến gen là gì? Nguyên nhân phát sinh đột biến gen.

Câu 2: Đột biến NST là gì? Có những loại nào?

Câu 3: Biến dị là gì? Gồm có những loại nào?

Câu 4: Đột biến là gì? Gồm có những loại nào?

Câu 5: Biến dị tổ hợp là gì? Nguyên nhân gây ra biến dị tổ hợp?

Đáp án: 

Câu 1: Đột biến gen là gì? Nguyên nhân phát sinh đột biến gen.

Hướng dẫn trả lời

Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit.

Nguyên nhân phát sinh đột biến gen:

Trong điều kiện tự nhiên, đột biến gen xảy ra do quá trình nhân đôi ADN không theo nguyên tắc bổ sung dẫn tới gen con có cấu trúc khác với gen ban đầu.

Trong điều kiện nhân tạo, con người sử dụng các tác nhân hoá học hoặc vật lí (ví dụ tia phóng xạ) làm đứt gãy ADN cũng sẽ gây đột biến gen.

Câu 2: Đột biến NST là gì? Có những loại nào?

Hướng dẫn trả lời

Đột biến NST là những biến đổi về cấu trúc hay số lượng NST.

Có 2 dạng đột biến NST là đột biến cấu trúc và đột biến số lượng

+ Đột biến cấu trúc: là những biến đổi về cấu trúc của NST, gồm có 4 dạng là mất đoạn NST, lặp đoạn NST, đảo đoạn NST, chuyển đoạn NST.

>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi bài tập về đột biến gen - Sinh học 9

+ Đột biến số lượng NST là những biến đổi về số lượng NST, gồm có các dạng là dị bội và đa bội.

Câu 3: Biến dị là gì? Gồm có những loại nào?

Hướng dẫn trả lời

Biến dị là hiện tượng các cá thể ở đời con mang đặc điểm khác với bố mẹ.

Biến dị có 2 loại: biến dị di truyền và biến dị không di truyền.

+ Biến dị di truyền là những biến đổi trong vật chất di truyền và có thể truyền lại cho các thế hệ sau, gồm 2 loại là đột biến và biến dị tổ hợp.

+ Biến dị không di truyền là những biến đổi kiểu hình của cùng 1 kiểu gen dưới tác động của những điều kiện môi trường khác nhau và không di truyền cho đời sau (thường biến).

Câu 4: Đột biến là gì? Gồm có những loại nào?

Hướng dẫn trả lời

Đột biến là những biến đổi trong vật chất di truyền, xảy ra ở cấp độ phân tử (đột biến gen) hoặc cấp độ tế bào (đột biến NST).

Đột biến có 2 loại là đột biến gen và đột biến NST.

Câu 5: Biến dị tổ hợp là gì? Nguyên nhân gây ra biến dị tổ hợp?

Hướng dẫn trả lời

Biến dị tổ hợp là sự tổ hợp lại vật chất di truyền của bố mẹ thông qua quá trình giao phối dẫn tới sự tổ hợp lại các tính trạng vốn có của bố mẹ, làm xuất hiện các tính trạng mới ở con cái.

>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi bài tập phần Nhiễm sắc thể ( tiếp) – Sinh học 9

Nguyên nhân của biến dị tổ hợp:

Do sự phân li độc lập của NST trong giảm phân và sự tổ hợp tự do trong thụ tinh dẫn tới tạo ra vô số loại kiểu gen khác nhau.

Do sự hoán vị gen dẫn tạo ra vô số loại biến dị khác nhau.

Check Also

7239 1494911290062 1019 310x165 - Đề thi học sinh giỏi số 11 – Sinh học 9

Đề thi học sinh giỏi số 11 – Sinh học 9

Đề thi:  Câu 1. Tại sao từ 4 loại nuclêôtit lại có thể tạo nên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *