Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 9 / Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 / Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học 9 cấp thành phố

Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học 9 cấp thành phố

Đề thi:

Bài 10: Ở loài trâu, cho biết A quy định lông đen trội hoàn toàn so với a quy định lông trắng. Trâu đực (1) đen giao phối với trâu cái (2) đen sinh nghé thứ nhất là đực đen, nghé thứ hai là cái trắng. Hãy xác định kiểu gen của các trâu, nghé nói trên.

Bài 11:0 người, bố và mẹ đều có da đen, tóc xoăn sinh đứa con trai đầu lòng có da trắng, tóc thẳng. Xác định kiểu gen của bố mẹ và đứa con nói trên. Biết rằng cặp tính trạng nói trên do 2 cặp gen quy định và di truyền phân li độc lập với nhau.

Bài 12: Cho cây hoa đỏ (cây P) tự thụ phấn thu được Fl gồm 301 cây hoa đỏ và 100 cây hoa trắng. Xác định quy luật di truyền của tính trạng và kiểu gen của cây p.

Đáp án:

Bài 10: Ở loài trâu, cho biết A quy định lông đen trội hoàn toàn so với a quy định lông trắng. Trâu đực (1) đen giao phối với trâu cái (2) đen sinh nghé thứ nhất là đực đen, nghé thứ hai là cái trắng. Hãy xác định kiểu gen của các trâu, nghé nói trên.

Hướng dẫn giải

Muốn xác định kiểu gen của cơ thể thì phải dựa vào cơ thể có kiểu hình lặn, sau đó suy ra Cơ thể có kiểu hình trội theo nguyên lí:

 • Cơ thể trội bao giờ cũng phải có gen trội.
 • Nếu sinh ra con có kiểu hình lặn thì Cơ thể trội phải có gen lặn (a).
 • Nếu có bố hoặc mẹ mang kiểu hình lặn thì cơ thể phải có gcn lặn (a).
 • Vì lông trắng là kiểu hình lặn nên kiểu gen của nghé trắng là aa.
 • Trâu đực (1) và trâu cái (2) đều có lông đen nên có gen Các trâu này sinh ra nghé thứ hai có lông trắng (aa) nên phải có gen a.
>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi số 14 – Sinh học 9

-> Trâu bố mẹ có kiểu gen là Aa.

 • Nghé thứ nhất có lông đen nên có gen Chưa thể khẳng định được kiểu gen của nghé này có mang gen a hay không. Vậy kiểu gen là AA hoặc Aa.

(muốn biết chính xác kiểu gen của nghé lông đen thì phải dựa vào đời con của nó. Nếu đời con sinh ra nghé có lông trắng thì chứng tỏ nó có gen a -> Kiểu gen là Aa).

Bài 11:0 người, bố và mẹ đều có da đen, tóc xoăn sinh đứa con trai đầu lòng có da trắng, tóc thẳng. Xác định kiểu gen của bố mẹ và đứa con nói trên. Biết rằng cặp tính trạng nói trên do 2 cặp gen quy định và di truyền phân li độc lập với nhau.

Hướng dẫn giải

Bố và mẹ đều có da đen, tóc xoăn nhưng sinh con có da trắng, tóc thẳng thỉ chứng tỏ da trắng là tính trạng lặn so với da đen, tóc thẳng là tính trạng lặn so với tóc xoăn.

Quy ước gen:        A quy định da đen; a quy định da trắng.

B quy định tóc xoăn; b quy định tóc thẳng.

Đứa con có da trắng, tóc thẳng nên có kiểu gen là aabb.

Vì con có kiểu gen aabb nên chứng tỏ bố và mẹ đều có gen ab.

Bố và mẹ đều có da đen, tóc xoăn nên phải có gen AB.

Vậy kiểu gen của bố và mẹ phải là AaBb.

>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi câu hỏi lý thuyết phần ADN và Gen - Sinh học 9

(Vì gen tồn tại thành cặp nên gen A phải viết liền với a; gen B phải viết liền với b. Kiểu gen là AaBb chứ không viết là ABab).

 1. Bài tập tìm quy luật di truyền của tính trạng

Bài 12: Cho cây hoa đỏ (cây P) tự thụ phấn thu được Fl gồm 301 cây hoa đỏ và 100 cây hoa trắng. Xác định quy luật di truyền của tính trạng và kiểu gen của cây p.

Hướng dẫn giải

Khi bài toán cho biết tỉ lệ kiểu hình của đời con thì dựa vào tỉ lệ phân Iỉ của cặp tính trạng sẽ biết được quy luật di truyền của cặp tính trạng đó.

 • Nếu đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là 3:1 thì tính trạng trội hoàn toàn.
 • Nếu đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình là 1:2:1 thì tính trạng trội không hoàn toàn.

I Tỉ lệ kiểu hình ở đời con:

Cây hoa đỏ: cây hoa trắng = 301: 100 ~ 3:1.

-> Tính trạng di truyền theo quy luật trội hoàn toàn.

 • Quy ước: A quy định hoa đỏ; a quy định hoa trắng.
 • Đời Fi có tỉ lệ kiểu hình 3: 1 gồm 4 tổ hợp nên p có 1 cặp gen dị hợp

-> Kiểu gen của p là Aa.

Check Also

dd926f3ede44a75eb0c4e08157ef0d17 310x165 - Đề thi học sinh giỏi số 11 – Sinh học 9

Đề thi học sinh giỏi số 11 – Sinh học 9

Đề thi:  Câu 1. Tại sao từ 4 loại nuclêôtit lại có thể tạo nên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *