Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 8 / Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 8 / Đề thi học sinh giỏi phần 6: Trao đổi chất và năng lượng – Sinh học 8

Đề thi học sinh giỏi phần 6: Trao đổi chất và năng lượng – Sinh học 8

Để hiểu thêm về quá trình trao đổi chất và năng lượng, trong bài viết này chúng tôi đã đề cập tới các bạn những dạng bài tập căn bản nhất của phần này:

A: Bài tập:

Câu 1: Thế nào là trao đổi chất! Trao đổi chất được diễn ra ở những cấp độ nào?

Trao đổi chất có ý nghĩa gì đối với cơ thể? 

Hướng dẫn trả lời

 1. Trao đổi chất: Là sự trao đổi vật chất giữa cơ thể với môi trường ngoài. Cơ thể lấy thức ăn, nước uống, khí oxi (thông qua hộ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa để cung cấp những sản phẩm cần thiết cho sự sống của tế bào và cơ thể, đồng thời thải các sản phẩm phân hủy từ hoạt động của tế bào ra môi trường ngoài.

Do các tế bào không có khả năng trực tiếp trao đổi chất với môi  trường bênngoái mù phải thực hiện gián tiếp thông qua các    hộ cơ quan (tiêu  hóa,  tuần hoàn, hô hấp, bài tiết…) trong cơ thể. Nén sự trao đổi chất phải diễn ra qua 2 cấp độ.

+ cấp độ cơ thể.

+ c ‘áp độ tố bào.

 1. Trao dổi chát có ý nghĩa rất cần thiết dối với cơ thể (ý nghĩa sống còn).

1′ Cung cấp các chất cần thiết cho hoạt động sống của tế bào và cơ thể.

 Câu 2:

 1. Thế nào là trao đổi chất ở cấp độ cơ thể.

 2. Thế nào là trao đổi chất ở cấp độ tế bào.

 3. Nêu mối quan hộ giữa 2 cấp độ cơ thể và tế bào?

Hướng dẫn trả lời

 1. Trao đổi chất ờ cấp độ cơ thể: Là sự trao đổi chất giữa môi trường ngoài với môi trường trong thông qua các hệ tiêu hóa, hô hấp, bài tiết…. Cơ thể lấy thức ăn, nước, muối khoáng, ôxi từ môi trường ngoài và thải ra môi trường khí cacbonic, chất thải.
 2. Trao đổi chất ở cấp độ tế bào: Là sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong cơ thể. Môi trường trong (máu, nước mô, bạch huyết) cung cấp cho tế bào các chất dinh dưỡng và ôxi, đồng thời nhận khí cacbônic và sản phẩm phân hủy, đưa tới cơ quan bài tiết (thận, phổi,da…) để thải ra ngoài.
 3. Mối quan hệ:
>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi phần 9: Nội tiết ( tiếp theo) – Sinh học 8

Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể cung cấp chất dinh dưỡng và ôxi cho tế bào hoạt động, đồng thời nhận từ tế bào các sản phẩm bài tiết, khí cacbonic để thải ra môi trường ngoài.


Các biện pháp phòng tránh các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa:

 • Vệ sinh ăn uống:

+ Ăn chín, uống sôi.

+ Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn.

 • Thức ăn cần đựợc chế biến và bảo quản tốt.

+ Ăn rau sống phải xử lí qua nước muối loãng.

 • Vệ sinh môi trường xung quanh sạch sẽ, diệt ruồi nhặng.
 • Vệ sinh cá nhân, vệ sinh răng miệng đúng cách khoa học, tẩy giun sán định kỳ.
 • Không sử dụng chất độc hóa học để bảo quản thức ăn.
 • Lập khẩu phần ăn hợp lí và ăn uống đảm bảo khoa học

Câu 3:

 1. Nêu vai trò của hệ tiêu hóa, hô hấp và hệ bài tiết trong sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể?

 2. Hệ tuần hoàn có vai trò gì trong sự trao đổi chất ở tế bào?

Hướng dẫn trả lời

 1. Vai trò của hệ tiêu hóa, hô hấp và hệ bài tiết trong sự trao đổi chất ở cấp độ cơ thể là:

+ Hệ tiêu hóa: Lấy thức ăn, nước uống từ môi trường, cung cấp chất dinh dưỡng, chất cần thiết cho cơ thể, đồng thời thải chất thừa, cặn bã ra ngoài qua hậu môn.

+ Hệ hô hấp: Lấy ôxi từ môi trường ngoài để cung cấp cho các phản ứng sinh hóa diễn ra trong cơ thể, đồng thời thải khí cacbonic ra ngoài thông qua sự thở.

>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi phần 10: Sinh sản - Sinh học 8

+ Hệ bài tiết: Tiếp nhận sản phẩm thông qua hệ tuần hoàn để đào thải ra môi trường ngoài.

 1. Vai trò của tuần hoàn trong sự trao đỗi chất ở cấp độ tế bào là:
 • Là thành phần nên môi trường trong cơ thể.
 • Tiếp nhận chất dinh dưỡng từ hệ tiêu hóa, khí ôxi từ hệ hô hấp chuyển qua nước mô đến cung cấp cho hoạt động sống của tế bào.
 • Nước mô nhận khí cacbonic, sản phẩm phân hủy từ tế bào đổ vào máu rồi mang đến hệ bài tiết, phổi.

Câu 4: Chất vô cơ có sự trao đổi chất không? Hiện tượng vôi sống hút nước để chuyển thành vôi tôi (CaO + H20 -» Ca (OH)2) có gì khác so với quá trình trao đổi chất ở cơ thể sống.

Hướng dẫn trả lời

 • Chất vô cơ không có sự trao đổi chất vì sự trao đổi chất là sự trao vật chất giữa cơ thể với môi trường nhằm phục vụ cho mọi hoạt động sống của cơ thể như: Lớn lên, cảm ứng, sinh sản….
 • Hiện tượng vôi sống hút nước để chuyển thành vôi tôi là sự phân hủy làm biến tính vật chất, không được coi là trao đổi chất.

CaO + H20 -> Ca (OH)2

 • Hiện tượng trao đổi chất là điểm khác biệt cơ bản giữa giới hữu cơ và giới vô cơ.

Câu 5:

 1. Chuyển hóa là gì?

 2. Phân biệt sự trao đổi đổi chất và chuyển hóa

 3. Mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển

Hướng  dẫn trả lời

 1. Chuyển hóa: Là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ thề lừ những chất đơn giản, tích lũy năng lượng (đồng hỏa) và quá trình phân giải cảc chất đặc trưng thành những chất đơn giải phóng năng lượng (dị hóa)
 2. Sự trao đổi các chất iệt với bò:
 • Diễn ra bên ngoài tế bào
 • Trao đổi là hiện tượng các giữa tế bào với môi trường trong và giữa cơ thể với môi trường ngoài.
 • Chuyển hóa là quá trình chuyển hóa năng lượng.
 • Diễn ra bên trong tổ bào
 • Chỉ ở trong chuyển hóa vật chất và năng lượng mới có đồng hóa và dị hóa.
 • Mối quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hóa là:
 • Trao đổi chất và chuyển hóa là chuỗi sự kiện kế tiếp nhau, gắn  bó mật thiết với nhau, cùng nhau xảy ra trong cơ thể.
>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi phần III: Hệ tuần hoàn ( tiếp theo) – Sinh học 8

Bài viết trên chúng tôi đã đem lại cho các bạn những bài tập nâng cao của phần các Trao đổi chất và năng lượng,  đây là kho tài liệu ôn thi hữu ích, phục vụ cho các kỳ thi học sinh giỏi. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Check Also

hoaphuong 10 310x165 - Một số đề thi tuyển chọn - Sinh học 8

Một số đề thi tuyển chọn – Sinh học 8

Dưới đây là một  số đề thi tuyển chọn của môn sinh học lớp 8, chúc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *