Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11 / Đề thi học sinh giỏi phần Sinh trưởng và phát triển ở thực vật ( Tiếp theo) – Sinh học 11

Đề thi học sinh giỏi phần Sinh trưởng và phát triển ở thực vật ( Tiếp theo) – Sinh học 11

Đề thi:

Câu 6. (Đề thi chọn HSG quốc gia dự thi Olympic sinh học quốc tế)

Cho một số hạt đậu nảy mầm trong mùn cưa ướt trong một cái rây đặt nằm ngang. Rễ mọc xuống, thò ra ngoài rây, nhưng sau một thời gian thì cong lại và 134 chui vào trong rây. Em hãy giải thích hiện tượng nói trên. Nếu đặt rây nằm nghiêng 45° thì em dự đoán rễ cây phản ứng như thế nào?

Câu 7. (Đề thi chọn HSG quốc gia)

Nêu sự khác nhau giữa auxin và gibêrelin về nơi tổng hợp và các chức năng cơ bản của chúng trong điều hòa sinh trưởng và  phát triển ở thực vật.

Câu 8. (Đề thi chọn HSG quốc gia dự thi Olympic sinh học quốc tế)

 1. Nêu vai trò của axit abxixic và êtilen đối với sự sinh trưởng của thực vật.

  • Hãy mô tả thí nghiệm nhằm tìm bằng chứng ủng hộ giả thuyết trên.

   Nêu các yếu tố kích thích thực vật mở khí khổng vào lúc mặt trời mọc. Vì sao thực vật CAM có thể đóng khí khổng vào ban ngày và mở vào ban đêm?

   Câu 9. (Đề thi chọn HSG quốc gia)

   Người ta tiến hành xử 1 các cây lấy từ hai dòng đậu Hà Lan thuần chủng đều có thân lùn (dòng 1 và 2) và các cây lấy từ dòng đậu thuần chủng có thân cao bình thường (dòng 3) bằng cùng một loại hoocmon thực vật với cùng một nồng độ và thời gian xử lí như nhau. Tất cả các cây thí nghiệm lấy từ các dòng 1, 2 và 3 đều có cùng độ tuổi sinh lí và được gieo trồng trong điều kiện như nhau. Sau một thời gian theo dõi người ta thấy các cây được xử lí hoocmon của dòng 1 có thân cao bình thường như cây của dòng 3, còn các cây của dòng 2 và 3 mặc dù được xử lí hoocmon vẫn không có gì thay đổi về chiều cao.

   Nêu các chức năng của hoocmon nói trên và đưa ra giải thuyết giải thích kết quả thí nghiệm.

Đáp án: 

Câu 6. (Đề thi chọn HSG quốc gia dự thi Olympic sinh học quốc tế)

Cho một số hạt đậu nảy mầm trong mùn cưa ướt trong một cái rây đặt nằm ngang. Rễ mọc xuống, thò ra ngoài rây, nhưng sau một thời gian thì cong lại và 134 chui vào trong rây. Em hãy giải thích hiện tượng nói trên. Nếu đặt rây nằm nghiêng 45° thì em dự đoán rễ cây phản ứng như thế nào?

HƯỚNG DẪN GIẢI

 • Giải thích hiện tượng:
 • Rễ mọc thò xuống ra ngoài rây là do tác dụng của trọng lực. (Rễ có tính hướng trọng lực dương).
 • Sau một thời gian rễ cong lại và chui vào trong rây là do tác dụng của độ ẩm và của ánh sáng (rễ có tính hướng nước dương và hướng sáng âm).
 • Đặt rây nằm nghiêng 45°:
 • Hiện tượng: Đầu tiên rễ chui ra ngoài rây sau đó chui vào trong rây, rồi lại chui ra ngoài rây sau đó lại chui vào trong rây. Tùy theo thời gian thí nghiệm mà rễ đang nằm ỡ trong rây hay chui ra ngoài rây.
 • Giải thích: Do rễ có tính hướng địa dương nên đầu tiên rễ mọc chui ra ngoài rây, nhưng bề mặt dốc là một tác nhân kích thích về độ ẩm, chỉ tác dụng từ một phía của rễ, mà rễ lại có tính hướng nước dương nên lại chui vào trong rây. Do ảnh hưởng của độ ẩm không mạnh hơn tác dụng của trọng lực (độ nghiêng của rây là 45°) nên rễ lại chui ra ngoài rây. Cứ như vậy rễ chui ra khỏi rây rồi lại chui vào trong rây tùy thời gian thí nghiệm.

Câu 7. (Đề thi chọn HSG quốc gia)

Nêu sự khác nhau giữa auxin và gibêrelin về nơi tổng hợp và các chức năng cơ bản của chúng trong điều hòa sinh trưởng và  phát triển ở thực vật.

I                                                                                 HƯỚNG  DẪN GIẢI

Chất kích thích Auxỉn Gỉbêrelìn
Nơi tổng hợp Đỉnh chồi (ngọn thân) và các lá non là nơi tổng hợp chính; chóp rễ cũng tổng hỢp auxín (dù rễ phụ thuộc vào chồi nhiều hơn) Đỉnh chồi bên, rễ, lá non và hạt đang phát triển là nơi tổng hợp chính.
Chức năng cơ bản Thúc đẩy nguyên phân và sinh trưởng giãn dài của tế bào; thúc đẩy hướng động; kích thích nảy mầm của hạt; 1 thúc đẩy phát triển chồi; kích thích ra rễ phụ; thúc đẩy kéo Kích thích sự nảy mầm của hạt, chồi, củ; kích thích tăng trưởng chiều cao của cây, kéo dài tế bào; thúc đẩy phân giải tinh bột; phát triển hạt phấn, ống phấn; điều hòa xác định
>> Xem thêm:  Đề thi phần trao đổi khoáng ở thực vật - Sinh học 11
giới tính (ở một số loài) và chuyển giai đoạn non sang trưởng thành.
dài thân (ở nồng độ thấp); thúc đẩy phát triển hệ mạch dẫn; làm chậm sự hóa già của lá; điều khiển phát triển quả.

Câu 8. (Đề thi chọn HSG quốc gia dự thi Olympic sinh học quốc tế)

 1. Nêu vai trò của axit abxixic và êtilen đối với sự sinh trưởng của thực vật.

 • Nêu các yếu tố kích thích thực vật mở khí khổng vào lúc mặt trời mọc. Vì sao thực vật CAM có thể đóng khí khổng vào ban ngày và mở vào ban đêm?

HƯỚNG DẪN GIẢI

 1. Nêu va; trò của axit abxixic và êtilen đối với sự sinh trưởng của thực vật.

+ Axit abxixic:

 • Có vai trò làm chậm quá trình sinh trưởng, nó có tác động đối nghịch với các loại hoomon sinh trưởng (ức chế sinh trưởng).
 • Duy trì trạng thái ngủ của hạt và chồi, giúp các hạt của cây chỉ nảy mầm được trong các điều kiện thích hợp của môi trường. Trong hạt chín thường có chứa hàm lượng axit abxixic cao, ngăn cản sự nảy mầm của hạt.
 • Giúp thực vật chống chịu với hạn hán: Khi nguồn nước trong đất bị cạn kiệt, axit abxixic trong lá tăng lên làm mở kênh K ở màng của các tế bào bảo vệ (tế bào khí khổng) khiến cho K+ nhanh chóng thoát khỏi tế bào dẫn đến tế bào bị mất nước và khí khổng đóng lại giiíp cây không bị mất nước.

+ Etilen: Có vai trò làm chín quả. Làm rụng lá.

 • Nêu các yếu tố kích thích thực vật mở khí khổng vào lúc mặt trời mọc. Vì sao thực vật CAM có thể đóng khí khổng vào ban ngày và mở vào ban đêm?

+ Các yếu tố kích thích:

 • Ánh sáng kích thích tế bào khí khổng mở: Ánh sáng kích thích các thụ thể ánh sáng trên màng tế bào khí khổng (tế bào bảo vệ) làm hoạt hoá bơm, proton, bơm H ra khỏi tế bào và kích thích tế bào hấp thu K+ vào trong tế bào, khiến cho tế bào hút nước trương lên làm khí khổng mở.
 • Khi trong lá thiếu C02 cũng kích thích tế bào khí khổng mở để lấy C02. Cây mở khí khổng mở theo nhịp ngày đêm.

+ Khí khổng của thực vật CAM:

 • Có thể đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm vì khí khổng mở vào ban ngày trong điều kiện khô nóng cây sẽ bị mất nhiều nước. Khi cây bị mất nước nhiều lượng axit abscisic (AAB) trong lá tăng lên kích thích kênh K mở cho ion này ra khỏi tế bào bảo vệ làm chúng mất nước và xẹp lại nên khí không đóng.
 • Ngược lại, ban đêm cây không bị thiếu nước, khí không lại được mở để lấy C02 và C02 được dùng trong quang hợp.
>> Xem thêm:  Đề thi trắc nghiệm câu hỏi phần Hô hấp ở động vật ( tiếp theo 5) – Sinh học 11

Câu 9. (Đề thi chọn HSG quốc gia)

Người ta tiến hành xử 1 các cây lấy từ hai dòng đậu Hà Lan thuần chủng đều có thân lùn (dòng 1 và 2) và các cây lấy từ dòng đậu thuần chủng có thân cao bình thường (dòng 3) bằng cùng một loại hoocmon thực vật với cùng một nồng độ và thời gian xử lí như nhau. Tất cả các cây thí nghiệm lấy từ các dòng 1, 2 và 3 đều có cùng độ tuổi sinh lí và được gieo trồng trong điều kiện như nhau. Sau một thời gian theo dõi người ta thấy các cây được xử lí hoocmon của dòng 1 có thân cao bình thường như cây của dòng 3, còn các cây của dòng 2 và 3 mặc dù được xử lí hoocmon vẫn không có gì thay đổi về chiều cao.

 1. Nêu các chức năng của hoocmon nói trên và đưa ra giải thuyết giải thích kết quả thí nghiệm.

 • Hãy mô tả thí nghiệm nhằm tìm bằng chứng ủng hộ giả thuyết trên.

HƯỚNG DẪN GIẢI

I Hoocmon nói trên là gibberellin. Hoocmon này có chức năng: Kéo dài thân, sinh trưởng quẫ và phá vỡ trạng thái ngủ giúp hạt nảy mầm.

Giải thích giả thuyết thí nghiệm: Cây bị đột biến cổ thân lùn có thể có hai nguyên nhân:

I Cây không sản xuất đủ hoocmon gibberellin và gen bị đột biến có sản phẩm điều khiển quá trình tổng hợp gibberellin. Trường hợp này xảy ra với dòng đậu đột biến a.

 • Cây bị đột biến làm hỏng thụ thể tiếp nhận hoocmon gibberellin hoặc hỏng các protein tham gia vào đường dẫn truyền tín hiệu của tế bào dẫn đến không đáp ứng được với gibberellin. Đó là trường hợp của dòng đậu đột biến.

Cây cao bình thường khi xử lí gibberellin vẫn không cao thêm có thể là do đã sản xuất đủ lượng gibberellin nên có bổ sung thêm gibberellin cũng không có tác dụng làm tăng chiều cao cây.

Check Also

nu sinh dac lak noi t91 4951610 310x165 - Đề thi học sinh giỏi trắc nghiệm môn Sinh học 11

Đề thi học sinh giỏi trắc nghiệm môn Sinh học 11

Đề thi:  Câu 1. Số hạt trong quả được quyết định bởi số Nhụy trong …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *