Đề thi học sinh giỏi số 4 – Sinh học 9

Đề thi: 

Câu 1. So sánh ADN với ARN.

Câu 2. Người bị hội chứng Tơcnơ có đặc điểm như thế nào? Trình bày cơ chế sinh ra người bị hội chứng Tơcnơ?

Câu 3. Thế nào là di truyền liên kết? Di truyền liên kết có ý nghĩa gì?

Câu 4. Một cặp vợ chồng đều thuận tay phải, mắt nâu, sinh được 3 người con: Đứa thứ nhất thuận tay phải, mắt nâu; đứa thứ hai thuận tay trái, mắt nâu; đứa thứ ba: thuận tay phải, mắt đen. Tìm kiểu gen của những người trong gia đình trên. Biết rằng mỗi gen xác định một tính trạng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường.

Câu 5. Vận dụng kiến thức về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình hãy phân tích vai trò của các nhân tố: “Nước, phân, cần, giống” trong việc nâng cao năng suất cây trồng, từ đó nêu ý nghĩa của việc đưa giống mới vào nông nghiệp để nâng cao năng suất lúa trong bước tiến nhảy vọt về năng suất lúa hiện nay.

Đáp án:

Câu 1.

Giống nhau:

Đều được cấu tạo từ các nguyên tố c, H. o, N. p.

Đều được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các nucleôtit.

Các đơn phân liên kết với nhau bằng các liên kết cộng hoá trị bền vững tạo nên chuỗi polinuclêôtit.

Đều có tính đa dạng và đặc trưng cho loài.

Đều có khối lượng và kích thước lớn.

>> Xem thêm:  Đề thi chọn lọc học sinh giỏi bài tập phần Nhân đôi ADN - Sinh học 9

Khác nhau:

ADN 1 ARN 1
Được cấu trúc từ 4 loại nuclcôtit là A. T G. X.

Có cấu trúc 2 mạch polinuclcôtit liên kết bổ sung.

• Có khối lượng và kích thước lõm hơn ARN.

  •  Mang thông tin di truyền.  Ị
Được cấu trúc từ 4 loại nuclêôtit lù A. ỉ u. G, X.

Có cấu trúc 1 mạch polinucỉêôtỉt, ít khỉ có liên két bôe sung.

Có khối lượng và kích thước bó hơn ADN..

Trực tiếp tham gia tổng hợp protein.

Câu 2.

Đặc điểm của người bị hội chứng Tơcnơ Nử. lùn, cố ngắn, tuyến vú không phát triển, vô sinh.

Ca chế sinh ra người Tơcnơ:

+ Người Tocnơ có NST giới tính ox.

+ Do đột biến, cặp NST giới linh của bố, tạo ra giao tử n + I có 2 NST giới tính và giao tử n-1 không có NS I giới linh.

+ Qua thụ tinh, giao tử không có NS I giới tính của bố kết hợp với giao tử NST giới tính của mẹ tạo ra ox -ỳ locnơ Hoặc giao tử không có NS1 giới tính của mẹ kết giao với giao tử X của bố tạo nên.

Câu 3.

Liên kết gen tả hiện tượng các gen cũng nằm trên một cặp NST thi di truyền cùng nhau (luôn đi với nhau).

Trong tê hào. số Iượng gen nhiều hơn  50 với số lượng NST nên liên kết gen lả phổ bien (liên kết gen phổ bien hon phân li độc lập).

Liên kết gen đảm bảo sự di truyền bền vững của các nhóm tính trạng làm cho các tính trạng tốt luôn đi cùng nhau.

>> Xem thêm:  Đề thi bổ trợ kĩ năng thi học sinh giỏi - Sinh học 9

Câu 4.

Bố mẹ đều thuận tay phải, mắt nâu sinh con đứa thứ hai: thuận tay trái, mắt nâu, đứa thứ ba: thuận tay phải, mắt đen chứng tỏ tính trạng thuận tay phải là trội so với thuận tay trái, mắt nâu là trội so với mắt đen.

Quy ước gen: N quy định mắt nâu, n quy định mắt đen,

p quy định thuận phải, p quy định thuận trái.

Đứa thứ hai thuận tay trái có kiểu gen pp, nhận một giao tử p từ bố và một giao từ p từ mẹ. Vậy bố mẹ thuận tay phải có kiểu gen Pp.

Xét tính trạng màu mắt, đứa thứ ba mắt đen có kiểu gen nn, nhận một giao tử n từ bố và một giao tử n từ mẹ, vậy bố mẹ mắt nâu có kiểu gen Nn.

Trên cơ sở kiểu gen của bố mẹ NnPp, ta có thể suy ra các khả năng về kiểu gen có thể có ở đời con.

Con trai đầu có thể có 1 trong 4 kiểu gen: NNPP, NnPP, NNPp, NnPp.

Con trai thứ hai có 1 trong 2 kiểu gen: NNpp, Nnpp.

Con trai thứ ba có 1 trong 2 kiểu gen: nnPP, nnPp.

Câu 5.

Kiểu gen là tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào cơ thể.

Kiểu hình là tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.

Kiểu hình là kết quả sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

Ảnh hưởng của môi trường đến sự thể hiện của kiểu gen thành kiểu hình là có giới hạn. Giới hạn thường biến của tính trạng gọi là mức phản ứng được quy định bởi kiểu gen. Cho ví dụ.

>> Xem thêm:  Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi bài tập phần đột biến gen ( tiếp) – Sinh học 9

Kiểu gen (giống) quy định mức phản ứng (năng suất) của cơ thể trước môi trường, môi trường sẽ quy định kiểu hình cụ thể trong giới hạn mức phản ứng do kiểu gen quy định.

“Nước, phân, cần, giống” chỉ là các yếu tố kỹ thuật, chỉ ảnh hưởng đến năng suất có giới hạn. Giới hạn đó được quy định bởi giống. Giống quy định giới hạn của năng suất nên muốn vượt giới hạn năng suất của giống cũ phải dùng giống mới. Do đó yếu tố giống phải là hàng đầu.

Trong thực tiễn nông nghiệp của nước ta hiện nay sự tiến nhanh về năng suất lúa là kết quả của một cuộc cách mạng về giống trên nền tảng của việc giải quyết tốt vấn đề thủy lợi, phân bón, thâm canh tăng vụ. Việc nhập nội các giống lúa mới cải tạo các giống lúa địa phương bằng lai tạo, gây đột biến… là một việc làm có cơ sở khoa học. Biện pháp kỹ thuật sẽ quy định năng suất cụ thể trong giới hạn năng suất do giống quy định. Có giống tốt mà kỹ thuật kém, đồng ruộng không được cải tạo cũng không phát huy được hết khả năng của giống tốt.

Check Also

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 14 310x165 - Đề thi học sinh giỏi số 11 – Sinh học 9

Đề thi học sinh giỏi số 11 – Sinh học 9

Đề thi:  Câu 1. Tại sao từ 4 loại nuclêôtit lại có thể tạo nên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *