Đề thi học sinh giỏi số 5 – Sinh học 9

Đề thi:

Câu 1. Nêu những điểm khác nhau cơ bản về cấu trúc, chức năng của ADN và ARN.

Câu 2. Mức phản ứng là gì? Lấy 2 ví dụ về mức phản ứng. Tại sao mức phản ứng di truyền được cho đời sau?

Câu 3. Hãy lấy một ví dụ về di truyền trội hoàn toàn, một ví dụ về di truyền trội không hoàn toàn.

Câu 4.         

Một đứa trẻ bị mắc bệnh máu khó đông có một người em trai sinh đôi bình thường (không mắc bệnh). Hai trẻ sinh đôi nói trên thuộc loại sinh đôi cùng trứng hay sinh đôi khác trứng? Giải thích?

Nếu cặp sinh đôi nói trên đều cùng bị máu khó đông thì có thể khẳng định chắc chắn rằng chúng là cặp sinh đôi cùng trứng hay không? Giải thích?

Câu 5. Tại sao khi lai hai dòng thuần (cùng loài )  có kiểu gen khác nhau, ưu thế lai biểu hiện rõ nhất? Tại sao ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở thế hệ F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ?

Đáp án: 

Câu 11 Những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ADN và ARN:

ADN ARN H
– Khối lượng, kích thước lớn hơn ARN – Khối lượng, kích thước bé hơn ADN rất nhiều
– Đơn phân cấu trúc gồm 4 loại A, T, 1X – Gồm 4 loại Nu: A, u, G, X
– Cấu trúc mạch xoắn kép, gồm có 2 mạch polinuclêôtit, giữa 2 mạch các Nu liên kết với nhau theo NTBS: A liên kết với T bằng 2 LKH, G liên kết với X bằng 3 LKH và ngược lại. – Cấu trúc mạch đơn (một mạch polinuclêôtit).
– ADN có hai chức năng quan trọng: lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền. mARN có vai trò truyền đạt thông tin quy định cấu trúc của prôtêin cần tổng hợp.

tARN có chức năng vận chuyển a.a tương ứng tới nơi tổng hợp prôtêin.

rARN là thành phần cấu tạo nên ribôxôm là nơi tổng hợp prôtêin.

>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi số 4 – Sinh học 9

Câu 2.

Mức phản ứng là tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen trước những điều kiện môi trường khác nhau.

Ví dụ:

+ Giống lúa DT10 có thể đạt năng suất tối đa 13,5 tấn/ha/vụ trong điều kiện gieo trồng tốt nhất, còn trong điều kiện bình thường chỉ đạt năng suất bình quân 5,0 – 5,5 tấn/ha/vụ. Trong khi đó giống lúa Tám thơm đột biến cho năng suất tối đa không vượt quá 5,5 tấn/ha.

+ Giống lợn ỉ cho năng suất tối đa 50kg trong 1 năm, còn giống lợn Đại bạch cho năng suất tối đa 150kg trong 9 tháng.

Mức phản ứng di truyền được vì mức phản ứng do kiểu gen quy định. Ví dụ tính trạng khối lượng tối đa của giống lợn ỉ di truyền cho đời sau. Chỉ khi nào kiểu gen của giống thay đổi thì mức phản ứng mới thay đổi.

Câu 3.

Ví dụ về trội hoàn toàn: Cho cây thân cao thuần chủng lai với cây thân thấp được F| đồng loạt thân cao; Cho F| giao phấn tự do được F2 có tỉ lệ 75% cây thân cao: 25% cây thân thấp.

Ví dụ về trội không hoàn toàn: Cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng được F1 đồng loạt hoa hồng; Cho F1 giao phấn tự do được F2 có tỉ lệ 25% cây hoa đỏ: 50% cây hoa hồng: 25% cây hoa trắng.

Câu 4.  

Cặp sinh đôi gồm hai trẻ: một mắc bệnh, một không -> kiểu gen của chúng khác nhau -> sinh đôi khác trứng.

>> Xem thêm:  Một số dạng đề thi Sinh học phổ biến nhất hiện nay - Sinh học 9

Vì: nếu sinh đôi cùng trứng thì kiểu gen giống nhau, phải mắc cùng một thứ bệnh.

Không thể khẳng định được là cặp sinh đôi cùng trứng.

Vì: do sự kết hợp ngẫu nhiên của các tinh trùng và trứng trong quá trinh thụ tinh, mà các trẻ sinh đôi (đồng sinh) khác trứng vẫn có thể có kiểu gen giống nhau -> mắc cùng một thứ bệnh, cùng giới tính, giống nhau về một số/nhiều tính trạng.

Câu 5.

Khi lai hai dòng thuần có kiểu gen khác nhau, ưu thế lai biểu hiện rõ nhất là vì: ở F| hầu hết các gen ở trạng thái dị hợp, gen lặn có hại không biểu hiện, tập trung các gen trội có lợi của cả bố và mẹ nên có ưu thế lai cao.

Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở thế hệ Fl, sau đó giảm dần qua các thế hệ vì: qua các thế hệ sau tỉ lệ thể dị hợp giảm dần, tỉ lệ thể đồng hợp tăng dần, các gen lặn có hại được biểu hiện nên ưu thế lai giảm dần.

Check Also

nu sinh dac lak951610 310x165 - Đề thi học sinh giỏi số 11 – Sinh học 9

Đề thi học sinh giỏi số 11 – Sinh học 9

Đề thi:  Câu 1. Tại sao từ 4 loại nuclêôtit lại có thể tạo nên …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *