Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 10 / Đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 10 / Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi bài tập phần Sinh trưởng và sinh sản ở sinh vật ( tiếp) – Sinh học 10

Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi bài tập phần Sinh trưởng và sinh sản ở sinh vật ( tiếp) – Sinh học 10

Đề thi:

Câu 6. (Đề thi Olympic sinh học 30/4)

 1. Chất kháng sinh là gì?

 2. Để sản xuất chất kháng sinh người ta thường dùng loại vi sinh vật nào?

 3. Hãy cho biết qui trình chung để sản xuất chất kháng sinh.

Câu 7. (Đề thi Olympic sinh học 30/4)

Cho biết các loài vi sinh vật có nhân nguyên thủy có khả năng m định định sống cộng sinh với cây phi lao? Với bèo hoa dâu? Nêu hình thức tổ chức cơ thể, phương thức sống và hình thức sinh sản của chúng.

Câu 8. (Đề thi Olympic sinh học 30/4)

 1. Các câu sau đây đúng hay sai? Giải thích?

 • Virut được coi là dạng sống đơn giản nhất hiện nay.

 • Bào tử nội sinh là một hình thức sinh sản của vi khuẩn.

 1. Cùng một enzym vi sinh vật (amilaza, proteaza)..) khi nào thì enzym có lợi và khi nào thì có hại cho con người? Cho ví dụ?

Câu 9. (Đề thi Olympic sinh học 30/4)

 1. Trình bày cách sinh sản của virut chứa ADN trong tế bào vật chủ?

 2. Nêu phương thức thu nhận năng lượng ở các vi khuẩn dùng trong sản xuất axit axtic. Đây có phải là quá trình lên men không? Vì sao?

 3. Trong công nghiệp sản xuất dược phẩm tạo chất kháng sinh, trong đó có 2 chất kháng sinh là penicillin và Hãy phân biệt 2 loại sinh vật tổng hợp 2 loại sản phẩm trên?

Câu 10. 

 1. Làm thế nào có thể phải hiện có sự nhiễm virut xảy ra ở vi khuẩn?

 2. Bào tử ở vi sinh vật được hình thành khi nào?

 3. Trong các pha sinh trưởng của vi sinh vật, pha nào tiêu tốn nhiều oxi nhất? Vì sao? đ) Dựa vào đặc điểm nào ở vi sinh vật để sử dụng chúng làm thức ăn cho người và gia súc?

Đáp án: 

Câu 6. (Đề thi Olympic sinh học 30/4)

 1. Chất kháng sinh là gì?

 2. Để sản xuất chất kháng sinh người ta thường dùng loại vi sinh vật nào?

 3. Hãy cho biết qui trình chung để sản xuất chất kháng sinh.

HƯỚNG DẪN GIẢI

 1. Chất kháng sinh là những chất hóa học đặc hiệu có nguồn gốc từ hoạt động sống của sinh vật, có khả năng ức chế hoặc tiêu diệt một cách chọn lọc sự sinh trưởng và phát triển của những vi sinh vật hoặc tổ bào sống nhất định ngay ở nồng độ thấp.
 2. Để sản xuất chất kháng sinh người ta thường (trùng nấm hay xạ khuẩn.
 3. Qui trình chung
 • Pha lãng sinh khối: Trong môi trường dinh dưỡng và trong điều kiện thích hợp, bào tử nấm hay xạ khuẩn nẩy mầm, sinh sản để gia tăng sinh khối
 • Pha sinh tổng hợp chất kháng sinh.
 • Pha thu hồi, chế biến: Tách chất kháng sinh, tinh sạch, chế biến hóa học tạo thành sản phẩm.
>> Xem thêm:  Đề thi đội tuyển quốc gia môn Sinh học 10 ( tiếp theo)

Câu 7. (Đề thi Olympic sinh học 30/4)

Cho biết các loài vi sinh vật có nhân nguyên thủy có khả năng m định định sống cộng sinh với cây phi lao? Với bèo hoa dâu? Nêu hình thức tổ chức cơ thể, phương thức sống và hình thức sinh sản của chúng.

HƯỚNG DẪN GIẢI

Vi khuẩn có nhân nguyên thủy có khả năng cố định nitơ sống cộng sinh với cây phi lao là xạ khuẩn, cộng sinh với bèo hoa dâu là vi khuẩn lam Anabaena (sống cộng sinh trong hốc lá của bèo hoa dâu).

Xạ khuẩn:

+ Hình thức tổ chức cơ thể:  không vách ngăn, khuẩn lạc xạ khuẩn có cấu trúc phóng xạ với các vòng tỏa từ tâm.

+ Phương thức sống: sống hoại sinh hay cộng sinh.

+ Hình thức sinh sản: Sinh sản sinh dưỡng bằng các ngoại bào tử được hình thành trên các cuống sinh bào tử ở đầu mút của sợi khí sinh. Bào tử phát tán, gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát triển thành cơ thổ xạ khuẩn mới.

 • Vi khuẩn lam Anabacna:

+ Hình thức tổ chức cơ thể; Đơn bào, tập đoàn và đa hào dạng sợi, tế bào có nhân nguyên thủy với các sắc tố quang hợp, các không bào khí, ribôxôm và các hạt chất dự trữ.

+ Phương thức sống: Hầu hết sống tự dưỡng bằng quang tổng hợp, có khả năng cố định nitơ lự do của không khí, sống cộng sinh với các hoa.

+ Hình thức sinh sản:

 • Sinh sản vô tính theo kiểu phân đôi lô” bào (với cơ thể đơn bào)
 • Sinh sản vô tính theo kiểu đứt đoạn (với cơ thể đa bào dạng sợi). Trôn sợi xuất hiện những tế hào dị hình tạo thành những đoạn ngắn, mỗi đoạn ngắn SC phát triển thành cơ thể mới.
 • Một số sinh sản vô tính bằng bào tử (nội bào tử và ngoại bào tử).

Câu 8. (Đề thi Olympic sinh học 30/4)

 1. Các câu sau đây đúng hay sai? Giải thích?

 • Virut được coi là dạng sống đơn giản nhất hiện nay.

 • Bào tử nội sinh là một hình thức sinh sản của vi khuẩn.

 1. Cùng một enzym vi sinh vật (amilaza, proteaza)..) khi nào thì enzym có lợi và khi nào thì có hại cho con người? Cho ví dụ?

HƯỚNG DẪN GIẢI

 1. Đúng. Vì virut có cấu tạo đơn giản chỉ gồm vỏ prôtêin có chức năng bảo vệ là lõi axit nuclôic là bộ gen có chức năng sinh sản và di truyền.
 • Vì bào tử nội sinh có vỏ dày (cortex) chứa hợp chất đặc trưng là canxi đipicôlinat có khả năng đề kháng cao đối với các tác nhân lí – hóa học, đặc biệt là rất chịu nhiệt giúp vi khuẩn chống đỡ khi điều kiện sống bất lợi.
 1. Enzym vi sinh vật:
 • Có lợi: Khi con người chủ động sử dụng các vi sinh vật có hoạt tính enzym để phục vụ cho mục đích của mình.
>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi Sinh học 10

Ví dụ: Làm tương, phân giải rác…

 • Có hại: Khi vi sinh vật chủ động phân giải (vi sinh vật phát triển tự nhiên) trên lương thực, thực phẩm, hàng hóa, đồ dùng… của con người.

Ví dụ: + Gây ôi thiu đồ ăn, thức uống…

+ Gây mốc, hỏng, giảm chất lượng vải, đồ gỗ…

Câu 9. (Đề thi Olympic sinh học 30/4)

 1. Trình bày cách sinh sản của virut chứa ADN trong tế bào vật chủ?

 2. Nêu phương thức thu nhận năng lượng ở các vi khuẩn dùng trong sản xuất axit axtic. Đây có phải là quá trình lên men không? Vì sao?

 3. Trong công nghiệp sản xuất dược phẩm tạo chất kháng sinh, trong đó có 2 chất kháng sinh là penicillin và Hãy phân biệt 2 loại sinh vật tổng hợp 2 loại sản phẩm trên?

HƯỚNG DẪN GIẢI

 1. Cách sinh sản của virut có thể chia thành 8 bước sau:

I Hấp thụ trên bề mặt của tế bào vật chủ.

 • Xâm nhập vào tế bào, tháo bỏ vỏ prôtêin.
 • Sao chép mã di truyền sang ARN.
 • Tổng hợp protein giai đoạn đầu.
 • Tái tạo ADN của virut.
 • Tổng hợp prôtêin giai đoạn cuối.
 • Lắp ráp ADN vào vỏ prôtêin.
 • Giải phóng virut ra khỏi tế bào vật chủ.
 1. Vi khuẩn axetic dùng trong sản xuất giấm ăn thu nhận năng lượng bằng đường hô hấp hiếu khí, cung cấp cho nó càng nhiều oxi càng tốt, khác với quá trình hô hấp hiếu khí thông thường là có chất ở đây là rượu êtylic chỉ được oxi hóa đến axit axelic mà không được oxi hóa đến cùng.
>> Xem thêm:  Đề thi học sinh giỏi quốc gia trắc nghiệm môn Sinh học 11 ( tiếp theo 7 )
– Không phải là quá trình lên men vì cần có oxi. c) Penicillin do nấm tạo nên còn stretomyein do xạ khuẩn tổng hỢp nên, giữa 2 loại này có điểm khác nhau như sau:
Xạ khuẩn Nấm
– Sinh vật nhân sơ ! Sinh vật nhân chuẩn
– Thành tế bào là hợp chất peptiđoglican 1 Thành phần tế bào chủ yếu là xenlulôzơ glucan hoặc xenlulôzơ kitin
– Chưa có các bào quan: ti thể, bộ máy Gôngi – Có đầy đủ các bào quan: ti thể, bộ máy Gôngi

Câu 10. 

 1. Làm thế nào có thể phải hiện có sự nhiễm virut xảy ra ở vi khuẩn?

 2. Bào tử ở vi sinh vật được hình thành khi nào?

 3. Trong các pha sinh trưởng của vi sinh vật, pha nào tiêu tốn nhiều oxi nhất? Vì sao? đ) Dựa vào đặc điểm nào ở vi sinh vật để sử dụng chúng làm thức ăn cho người và gia súc?

HƯỚNG DẪN GIẢI

 1. Cách để có thể phát hiện có sự nhiễm virut xảy ra ở vi khuẩn:
 • Khuẩn lạc vi khuẩn trong suốt.
 • Dịch huyền phù vi khuẩn giảm độ chiết quang rất nhanh.
 1. Bào lử ở vi sinh vật được hình thành khi:
 • Bào tử hình thành khi gặp điều kiện bất lợi.
 • Bào tử sinh sản tham gia vào quá trình sinh sản.
 1. Trong các pha sinh trưởng, pha tiêu tốn nhiều oxi nhất là: Cuối pha lag. Vì ở pha lag tế bào vi khuẩn tuy chưa phân chia nhưng đã hình thành hàng loạt enzym cảm ứng nên cần nhiều oxi hơn.

H Đặc điểm  vi sinh vật để sử dụng chúng làm thức ăn cho  gia súc là:

 • Vi sinh vật có tốc độ sinh sản nhanh (20-60 phút lần phân chia)

Dễ gây đột biến bằng tác nhân lí hóa if tạo chủng vi sinh vật có lợi cho việc sản xuất sinh khôi giàu dinh dưỡng.

 • Vi sinh vật rất giàu dinh dưỡng: prôtêin, vitamin…
 • Nhiều vi sinh vật có khả năng quang hợp vượt xa năng suất tổng hợp chất hữu cơ của cây

Xem thêm: Đề thi tuyển chọn học sinh giỏi bài tập phần Sinh trưởng và sinh sản ở sinh vật – Sinh học 10

Check Also

nu sinh dak lak xin1115 040129 310x165 - Đề thi học sinh giỏi trắc nghiệm môn Sinh học 10 ( tiếp theo 4)

Đề thi học sinh giỏi trắc nghiệm môn Sinh học 10 ( tiếp theo 4)

Đề thi:  Câu 225. Câu phát biểu nào sau đây là đúng? Tế hào bảo …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *