Home / Tài liệu môn Hóa học / Hóa học lớp 10 / Giải bài tập Hóa học lớp 10 / Giải Hóa lớp 10 bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Giải Hóa lớp 10 bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Giải Hóa lớp 10 bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Bài 1: Viết bản tường trình (trang 120 sgk Hóa 10)

1. Điều chế khí clo. Tính tẩy màu của khí clo ẩm.

Hiện tượng: Có khí màu vàng lục bay ra. Giấy màu ẩm bị mất màu

PTHH: 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2

Cl2 + H2O ⇆ HCl + HClO.

2. Điều chế axit clohiđric.

Hiện tượng: Có khí bay lên ở bình cầu. Giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

PTHH: NaCl(rắn) + H2SO4 → NaHSO4 + HCl

3. Bài tập thực nghiệm phân biệt các dung dịch.

Phân biệt 3 dung dịch mất nhãn: HCl, NaCl, HNO3

Hướng dẫn: Đánh số thứ tự ống nghiệm, trích mẫu thử

Phân loại hợp chất bằng quỳ tím

Nhận biết ion Cl bằng dung dịch AgNO3.

Kết quả: Dùng quỳ tím nhận biết được dung dịch NaCl vì không làm giấy quỳ đổi màu.

Dùng dung dịch AgNO3 nhận biết được dung dịch HCl vì tạo kết tủa AgCl màu trắng.

Kết luận: Ống 1 chứa NaCl.

Ống 2 chứa HCl.

Ống 3 chứa HNO3.

>> Xem thêm:  Giải Hóa lớp 10 bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Check Also

hoaphuong 25 310x165 - Giải Hóa lớp 10 bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat

Giải Hóa lớp 10 bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat

Giải Hóa lớp 10 bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat Bài 1: Một hợp …