Home / Tài liệu môn Hóa học / Hóa học lớp 11 / Giải bài tập Hóa học lớp 11 / Giải Hóa lớp 11 Bài 47 : Bài thực hành 6 : Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Giải Hóa lớp 11 Bài 47 : Bài thực hành 6 : Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Giải Hóa lớp 11 Bài 47: Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

A. Chuẩn Bị

1. Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, cốc thủy tinh 100ml, đũa thủy tinh, đèn cồn, giá thí nghiệm, giá để ống nghiệm.

2. Hóa chất: Andehit fomic, axit axetic đặc, H2SO4 đặc, dung dịch AgNO3 1%, dung dịch NH3, dung dịch Na2CO3 đặc, dung dịch NaCl bão hòa, giấy quỳ.

B. Nội dung và cách tiến hành

Thí nghiệm 1: Phản ứng tráng bạc

a) Cách tiến hành: Cho 1ml dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm sạch, lắc nhẹ và nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NH3 2M đến khi kết tủa sinh ra bị hòa tan hết. Nhỏ tiếp 3-5 giọt dung dịch andehit fomic, sau đó đun nóng nhẹ hỗn hợp trong 2 phút ở khoảng 60-70oC

b) Hiện tượng: Có 1 lớp kim loại màu xám bám vào ống nghiệm, đó chính là Ag

c) Giải thích: Cation Ag+ tạo phức với NH3, phức này tan trong nước, andehit khử ion bạc trong phức đó tạo thành kim loại bạc bám vào thành ống nghiệm

Phương trình phản ứng: HCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → HCOONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

Thí nghiệm 2: Phản ứng của axit axetic với quỳ tím, natri cacbonat

a) Tác dụng của axit axetic với giấy quỳ tím:Cách tiến hành: Nhúng đầu thủy tinh vào dung dịch axit axetic 10% sau đó chấm vào mẫu giấy quỳ tím.

>> Xem thêm:  Giải Hóa lớp 11 Bài 44 : Anđehit - Xeton

Hiện tượng: Giấy quỳ hóa hồng do trong nước axit axetic phân li như sau

CH3COOH ⇋ CH3COO + H+

b) Phản ứng của axit axetic với Na2CO3

Cách tiến hành: Rót 1-2ml dung dịch axit axetic đậm đặc vào ống nghiệm đựng 1-2ml dung dịch Na2CO3 đặc. Đưa que diêm đang cháy vào miệng ống nghiệm.

Hiện tượng: Ống nghiệm sủi bọt khí, que diêm đang cháy vụt tắt. Do trong ống nghiệm xảy ra phản ứng sau:

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2↑ + H2O

Check Also

anh hot girl hoc sinh cap 3 8 310x165 - Giải Hóa lớp 11 Bài 41 : Phenol

Giải Hóa lớp 11 Bài 41 : Phenol

Giải Hóa lớp 11 Bài 41: Phenol Bài 1 (trang 193 SGK Hóa 11): Ghi …