Home / Tài liệu môn Hóa học / Hóa học lớp 9 / Giải bài tập Hóa học lớp 9 / Giải Hóa lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

Bài 1:

Chọn từ thích hợp (xenlulozơ hoặc tinh bột) rồi điền vào các chỗ trống:

a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều…

b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là…

c)… là lương thực của con người

Lời giải:

a) Trong các loại củ, quả, hạt có chứa nhiều tinh bột.

b) Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là xenlulozơ.

c) Tinh bột là lương thực của cong người.

Bài 2:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ.

B. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.

C. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.

D. Xenlulozơ và tinh bột đều có phân tử khối rất lớn, nhưng phân tử khối của xenlulozơ lớn hơn nhiều so với tinh bột.

Lời giải:

Câu đúng: D.

Bài 3:

Nêu phương pháp hóa học nhận biết các chất rắn màu trắng sau:

a) Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.

b) Tinh bột, glucozơ, saccarozơ.

Lời giải:

a) Hòa tan các chất vào nước, chất tan là saccarozơ.

Cho hai chất còn lại tác dụng với iot, chất nào chuyển sang màu xanh là tinh bột, chất còn lại là xenlulozơ.

b) Hòa tan các chất vào nước, chất không tan là tinh bột.Cho hai chất còn lại tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 dư, chất nào có phản ứng tráng bạc là glucozơ, chất còn lại không tác dụng là saccarozơ.

>> Xem thêm:  Giải Hóa lớp 9 bài 38 : Axetilen

Bài 4:

Từ tinh bột người ta sản xuất ra rượu etylic theo hai giai đoạn sau:

a) (- C6H10O5 -)n → C6H12O6 hiệu suất 80%.

b) C6H12O6 → C2H5OH hiệu suất 75%.

Hãy viết phương trình theo các giai đoạn trên. Tính khối lượng rượu etylic thu được từ 1 tấn tinh bột.

Lời giải:

Phương trình phản ứng hóa học:

( -C6H10O5– )n + nH2O → nC6H12O6

162n tấn ( -C6H10O5– )n tạo ra 180n tấn nC6H12O6

Vì hiệu suất 80% nên khối lượng glucozơ thu được: 180n/ 162n x 80/100 = 8/9 tấn.

Phương trình phản ứng tạo rượu etylic:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

180 tấn C6H12O6 tạo ra 92 tấn C2H5OH

Vì hiệu suất 75% nên khối lượng rượu etylic thu được: 8/9 x 92/180 x 75/100 = 0,341 tấn.

Check Also

7225 1494911290059 1017 310x165 - Giải Hóa lớp 9 bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Giải Hóa lớp 9 bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

Giải Hóa lớp 9 bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit Bài …