Home / Tài liệu môn Vật lý / Vật lý lớp 6 / Giải bài tập Vật lý lớp 6 / Giải Lý lớp 6 Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Giải Lý lớp 6 Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Giải Lý lớp 6 Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Bài C1 (trang 60 SGK Vật Lý 6):

Có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thủy tinh khi ta đặt bình vào chậu nước nóng? Giải thích?

Lời giải:

Mực nước màu trong ống thủy tinh dâng lên. Mực nước trong ống dâng lên vì khi nước trong bình được làm nóng, nước nở ra làm tăng thể tích nước.

Bài C2 (trang 60 SGK Vật Lý 6):

Nếu sau đó ta đặt bình cầu vào nước lạnh thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thủy tinh?

Hãy dự đoán và làm thí nghiệm kiểm chứng.

Lời giải:

Mực nước trong ống thủy tinh hạ xuống, vì nước lạnh đi, co lại.

Bài C3 (trang 60 SGK Vật Lý 6):

Hãy quan sát hình (SGK) thí nghiệm về sự nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau và rút ra nhận xét.

Lời giải:

Khi cùng tăng nhiệt độ như nhau với ba chất lỏng: rượu, dầu, ước thì rượu nở ra (tăng thể tích) nhiều nhất kế đến là dầu, còn nước tăng thể tích rất ít.

Nhận xét: Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

Bài C4 (trang 61 SGK Vật Lý 6):

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a. Thể tích nước trong bình (1) …..khi nóng lên, (2)….khi lạnh đi

>> Xem thêm:  Giải Lý lớp 6 Bài 6: Lực - Hai lực cân bằng

b. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt (3)…..

Lời giải:

a. (1) tăng, (2) giảm

b. (3) khác nhau.

Bài C5 (trang 61 SGK Vật Lý 6):

Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ thật đầy ấm?

Lời giải:

Khi đun nước, ta không nên đổ thật đầy ấm vì do tính chất "chất lỏng nở ra khi nóng lên và chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn" nên làm nước tràn ra ngoài khi nước nóng lên.

Bài C6 (trang 61 SGK Vật Lý 6):

Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy?

Lời giải:

Người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy vì để tránh trường hợp: nhiệt độ nơi sản xuất thấp hơn nơi bảo quản nước ngọt làm thể tích nước ngọt trong chai nở ra có thể làm bung nút chai, khó bảo quản nước ngọt thật lâu.

Bài C7 (trang 61 SGK Vật Lý 6):

Nếu trong thí nghiệm mô tả ở hình (SGK), ta cắm hai ống có tiết diện khác nhau vào hai bình có dung tích bằng nhau và đựng cùng một lượng chất lỏng, thì khi tăng nhiệt độ của hai bình lên như nhau, mực chất lỏng trong hai ống có dâng cao như nhau không? Tại sao?

Lời giải:

Từ thí nghiệm khi nhiệt độ tăng mực chất lỏng trong ống có tiết diện nhỏ sẽ dâng lên cao hơn vì: Hai bình chứa cùng loại và cùng lượng chất lỏng nên chúng nở vì nhiệt như nhau khi nhiệt độ tăng, chất lỏng nở vì nhiệt dâng lên trong hai ống có thể tích bằng nhau. Do đó ống nào có tiết diện nhỏ thì mực chất lỏng sẽ cao hơn.

Check Also

cap nhat nhanhca415 310x165 - Giải Lý lớp 6 Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Giải Lý lớp 6 Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Giải Lý lớp 6 Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo) …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *