Home / Tài liệu môn Vật lý / Vật lý lớp 6 / Giải bài tập Vật lý lớp 6 / Giải Lý lớp 6 Bài 29: Sự sôi (tiếp theo)

Giải Lý lớp 6 Bài 29: Sự sôi (tiếp theo)

Giải Lý lớp 6 Bài 29: Sự sôi (tiếp theo)

Bài C1 (trang 87 SGK Vật Lý 6):

Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy xuất hiện các bọt khí ở đáy bình?

Lời giải:

Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 96oC đến 102oC

Bài C2 (trang 87 SGK Vật Lý 6):

Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước?

Lời giải:

Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 96oC đến 102oC

Bài C3 (trang 87 SGK Vật Lý 6):

Ở nhiệt độ nào xảy ra hiện tượng các bọt khí nổi lên mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều (nước sôi)?

Lời giải:

Tuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt kế chỉ từ 96oC đến 102oC

Bài C4 (trang 87 SGK Vật Lý 6):

Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước có tăng không?

Lời giải:

Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước không tăng (vẫn 100oC).

Bài C5 (trang 87 SGK Vật Lý 6):

Trong cuộc tranh luận giữa Bình và An (nêu ở phần đầu bài), ai đúng, ai sai?

>> Xem thêm:  Giải Lý lớp 6 Bài 1: Đo độ dài

Lời giải:

Trong cuộc tranh luận của Bình và An thì Bình đúng, An sai.

Bài C6 (trang 87 SGK Vật Lý 6):

Chọn từ thích hợp: 100oC, gần 100oC, thay đổi, không thay đổi, nhiệt độ sôi, bọt khí, mặt thoáng để điền vào chỗ trống trong các câu đây:

– Nước sôi ở nhiệt độ (1)… Nhiệt độ này gọi là (2)… của nước.

– Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước (3)…

– Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt. Trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các (4)… vừa bay hơi trên (5)…

Lời giải:

– (1) 100oC, (2) nhiệt độ sôi

– (3) không thay đổi

– (4) bọt khí, (5) mặt thoáng

Bài C7 (trang 88 SGK Vật Lý 6):

Tại sao người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm một mốc chia nhiệt độ?

Lời giải:

Người ta chọn nhiệt độ sôi của hơi nước đang sôi để làm một mốc chia độ vì hơi nước sôi ở một nhiệt độ xác định (100oC) và trong suốt quá trình sôi nước không thay đổi nhiệt độ.

Bài C8 (trang 88 SGK Vật Lý 6):

Tại sao đo nhiệt độ của hơi nước sôi. Người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân, mà không dùng nhiệt kế rượu?

Lời giải:

Để đo nhiệt độ của hơi nước người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân vì nó có GHĐ là 130oC > 100oC (nhiệt độ sôi của nước) và không dùng nhiệt kế rượu vì có GHĐ là 50oC < 100oC

>> Xem thêm:  Giải Lý lớp 6 Bài 26: Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài C9 (trang 88 SGK Vật Lý 6):

Hình (SGK) vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước khi được đun nóng. Các đoạn AB và BC của đường biểu diễn ứng với những quá trình nào?

Lời giải:

Đoạn AB biểu diễn quá trình tăng nhiệt độ của nước (từ 0oC lên 100oC) và thời gian đun là 10 phút.

Đoạn BC biểu diễn quá trình sôi của nước (nước sôi ở 100oC) và thời gian sôi là: (20 – 10) = 10 phút.

Check Also

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 8 310x165 - Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc Bài C1 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *