Home / Tài liệu môn Vật lý / Vật lý lớp 7 / Giải bài tập Vật lý lớp 7 / Giải Lý lớp 7 Bài 13: Môi trường truyền âm

Giải Lý lớp 7 Bài 13: Môi trường truyền âm

Giải Lý lớp 7 Bài 13: Môi trường truyền âm

Bài C1 (trang 37 SGK Vật Lý 7): Có hiện tượng gì xảy ra với quả cầu bấc treo gần trống 2? Hiện tượng đó chứng tỏ điều gì?

Lời giải:

Ta thấy quả cầu bấc dao động => chứng tỏ mặt trống (2) dao động. Kết quả này cho thấy dao động phát ra âm ở trống (1) đã truyền trong không khí từ trống (1) sang trống (2).

Bài C2 (trang 37 SGK Vật Lý 7): So sánh biên độ dao động của hai quả cầu bấc. Từ đó rút ra kết luận về độ to của âm trong khi lan truyền.

Lời giải:

Biên độ dao động của quả cầu bấc (1) lớn hơn biên độ dao động của quả cầu bấc (2) => độ to của âm giảm dần khi lan truyền đi xa.

Bài C3 (trang 37 SGK Vật Lý 7): Âm truyền tới tai bạn C qua môi trường nào khi nghe thấy tiếng gõ?

Lời giải:

Âm từ A truyền trong môi trường gỗ đến đến C. (Tai bạn B đặt trong không khí có thể không nghe rõ âm phát ra khi bạn A gõ nhẹ xuống bàn).

Bài C4 (trang 38 SGK Vật Lý 7): Âm truyền đến tai qua những môi trường nào?

Lời giải:

Vì nguồn âm đặt trong cốc chứa không khí và bịt kín miệng cốc bằng miếng nilông, cốc đặt trong chất lỏng (nước) => âm phát ra từ nguồn âm truyền trong không khí trong cốc, truyền sang nước rồi truyền qua không khí ngoài hồ nước đên tai.

>> Xem thêm:  Giải Lý lớp 7 Bài 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Bài C5 (trang 38 SGK Vật Lý 7): Kết quả thí nghiệm trên đây chứng tỏ điều gì?

Lời giải:

Âm truyền được trong không khí và âm không truyền được trong môi trường chân không (không có không khí).

Kết luận:

Âm có thể truyền qua trong môi trường như chất rắn, chất lỏng, chất khí và không thể truyền qua môi trường chân không.

Ở các vị trí càng xa nguồn âm thì âm nghe càng nhỏ.

Bài C6 (trang 39 SGK Vật Lý 7): Hãy so sánh vận tốc truyền âm trong không khí, nước và thép.

Lời giải:

Ở 20oC vận tốc âm trong không khí là 340 m/s, trong nước là 1500 m/s, trong thép là 6100 m/s.

Do đó ta thấy 340 m/s < 1500 m/s < 6100 m/s hay vận tốc âm trong không khí < trong nước < trong thép.

Bài C7 (trang 39 SGK Vật Lý 7): Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường nào?

Lời giải:

Âm truyền tới tai nhờ môi trường truyền âm xung quanh tai (như tai có thể đặt trong không khí, trong nước, hay áp tai vào vật rắn).

Bài C8 (trang 39 SGK Vật Lý 7): Hãy nêu thí dụ chứng tỏ âm có truyền trong môi trường lỏng.

Lời giải:

– Có thể nêu lại ở C4 vừa học.

– Có thể nêu thí dụ: về ao cá của Bác trong phủ Chủ Tịch. Nghe kể rằng mỗi lần Bác Hồ cho cá ăn thường vỗ tay tạo âm thanh quen thuộc cho cá quen dần, và mỗi lần Bầc vỗ tay "ra hiệu" cá vây quanh bờ ao chờ nhận thức ăn. Kết quả này cho thấy âm (vỗ tay) truyền trong không khí rồi truyền vào chất lỏng (nước) cá nhận được.

>> Xem thêm:  Giải Lý lớp 7 Bài 27: Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Bài C9 (trang 39 SGK Vật Lý 7): Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở phần mở bài.

Lời giải:

– Tiếng vó ngựa: Âm phát ra do bước chân ngựa chạm đất.

– Xem đất là vật rắn, do đó đất là môi trường truyền âm tốt hơn không khí, nhờ đó khi áp tai xuống đất ta có thể nghe rõ tiếng vó ngựa ở khoảng cách xa mà tai đặt trong khống khí có thể không nghe rõ.

Bài C10 (trang 39 SGK Vật Lý 7): Khi ở ngoài khoảng không (chân không), các nhà du hành vũ trụ có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường như khi họ ở trên mặt đất được không? Tại sao?

Lời giải:

Không. Do âm không truyền được trong chân không, nên các nhà du hành vũ trụ khi ở ngoài khoảng không (chân không) không thể nói chuyện bình thường với nhau như ở mặt đất.

Check Also

tyad thumb mllh 310x165 - Giải Lý lớp 7 Bài 25: Hiệu điện thế

Giải Lý lớp 7 Bài 25: Hiệu điện thế

Giải Lý lớp 7 Bài 25: Hiệu điện thế Bài C1 (trang 69 SGK Vật …