Home / Tài liệu môn Vật lý / Vật lý lớp 8 / Giải bài tập Vật lý lớp 8 / Giải Lý lớp 8 Bài 14: Định luật về công

Giải Lý lớp 8 Bài 14: Định luật về công

Giải Lý lớp 8 Bài 14: Định luật về công

Bài C1 (trang 50 SGK Vật Lý 8): Hãy so sánh hai lực F1 và F2.

Lời giải:

Ta có: F2 = 1/2.F1

Bài C2 (trang 50 SGK Vật Lý 8): Hãy so sánh hai quãng đường đi được s1 và s2.

Lời giải:

Ta có: s2 = 2s1

Bài C3 (trang 50 SGK Vật Lý 8): Hãy so sánh công của lực F1 (A1= F1 S1) và công của lực F2 (A2 = F2S2).

Lời giải:

Vì F2 = 1/2.F1 và S2 = 2S1 nên A1 = A2.

Bài C4 (trang 50 SGK Vật Lý 8): Dựa vào các câu trả lời trên hay chọn từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau: Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về ….(1)…. thì lại thiệt hai lần về …(2)…..nghĩa là không được lợi về…(3)….

Lời giải:

Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về lực thì lai thiệt hai lần về đường đi, nghĩa là không đuợc lợi về công.

Bài C5 (trang 50 SGK Vật Lý 8): Kéo đều hai thùng hàng, mỗi thùng nặng 500N lên sàn ô tô cách mặt đất 1m bằng tấm ván đặt nghiêng (ma sát không đáng kể).

Kéo thùng thứ nhất, dùng tấm ván dài 4m. Kéo thùng thứ hai, dùng tấm ván dài 2m.

Hỏi:

a. Trong trường hợp nào người ta kéo với lực nhỏ hơn và nhỏ hơn bao nhiêu lần?

b. Trường hợp nào thì tốn nhiều công hơn?

c. Tính công của lực kéo thùng hàng theo mặt phẳng nghiêng lên sàn ô tô.

>> Xem thêm:  Giải Lý lớp 8 Bài 4: Biểu diễn lực

Lời giải:

a. Trường hợp thứ nhất: lực kéo nhỏ hơn 2 lần.

b. Trong cả 2 trường hợp, công của lực kéo bằng nhau.

c. Vì không có ma sát nên công của lực kéo trên mặt phẳng nghiêng cũng bằng công nâng trực tiếp vật lên sàn ô tô:

A = F.S = P.h = 500.1 = 500J.

Bài C6 (trang 51 SGK Vật Lý 8): Để đưa một vật có trọng lượng P = 420N lên cao theo phương thẳng đứng bằng ròng rọc động, người ta phải kéo đầu dây đi một doạn là 8m. Bỏ qua ma sát.

a. Tính lực kéo và độ cao đưa vật lên.

b. Tính công nâng vật lên.

Lời giải:

a. Khi kéo vật lên đều bằng ròng rọc động thì lực kéo chỉ bằng phân nửa trọng lượng của vật, nghĩa là:

F = P/2 = 420/2 = 210N

Dùng ròng rọc động lợi hai lần về lực nhưng thiệt hai lần về đường đi nên độ cao đưa vật lên thực tế bằng phân nửa quãng đường dịch chuyển của ròng rọc, nghĩa là:

h = 8: 2= 4m

b. Công nâng vật lên là: A = P.h = 420.4 = 1680J.

Check Also

hot thoi gian nghi hoc cua oc1 310x165 - Giải Lý lớp 8 Bài 23: Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Giải Lý lớp 8 Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt

Giải Lý lớp 8 Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt Bài C1 (trang …