Home / Tài liệu môn Vật lý / Vật lý lớp 9 / Giải bài tập Vật lý lớp 9 / Giải lý lớp 9 Bài 46: Thực hành : Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

Giải lý lớp 9 Bài 46: Thực hành : Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

Giải lý lớp 9 Bài 46: Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

Bài này đang trong quá trình biên soạn.

>> Xem thêm:  Giải lý lớp 9 Bài 12: Công suất điện

Check Also

unnamed 310x165 - Giải lý lớp 9 Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng

Giải lý lớp 9 Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng

Giải lý lớp 9 Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng Bài C1 (trang …