Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 10 / Giải Sinh lớp 10 Bài 12: Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Giải Sinh lớp 10 Bài 12: Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Giải Sinh lớp 10 Bài 12: Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

1. Quan sát tế bào ban đầu

Ban đầu tế bào được ngâm trong nước cất → nước thấm vào tế bào → tế bào trong nước → khí khổng mở ra.

2. Thí nghiệm co nguyên sinh

Khi cho dung dịch muối vào tiêu bản, môi trường bên ngoài trở lên ưu trương → nước thấm từ tế bào ra ngoài → tế bào mất nước → tế bào co co lại, lúc này màng sinh chất tách khỏi tế bào → co nguyên sinh → khí khổng đóng.

3. Thí nghiệm co nguyên sinh

Khi cho nước cất vào tiêu bản → môi trường ngoài nhược trương → nước lại thấm vào trong tế bào → tế bào từ trạng thái co nguyên sinh trở lại trạng thái bình thường (phản co nguyên sinh) → khí khổng mở.

4. Điều khiển sự đóng mở của khí khổng

Lỗ khí đóng hay mở phụ thuộc vào lượng nước trong tế bào

+ Tế bào no nước (trương nước) → lỗ khí mở

+ Tế bào mất nước → lỗ khí đóng

Điều khiển sự đóng mở của khí khổng thông qua điều chỉnh lượng nước thẩm thấu vào trong tế bào.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 10 Bài 29: Cấu trúc của các loại virut

Check Also

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 8 310x165 - Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của …