Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 10 / Giải Sinh lớp 10 Bài 15: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim

Giải Sinh lớp 10 Bài 15: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim

Giải Sinh lớp 10 Bài 15: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim

I. Thí nghiệm với enzim catalaza

Kết quả

Lát khoai tây sống: sủi nhiều bọt trắng → c chiều enzim catalaza.

Lát khoai tây chín: không có bọt → không còn enzim catalaza do đã bị phá hủy bởi nhiệt độ cao.

Lát khoai tây ngâm lạnh: sủi ít bọt trắn → hoạt tính catalaza giảm trong điều kiện nhiệt độ thấp.

II. Thí nghiệm sử dụng enzim trong quả dứa tươi để tách chiết ADN

Giải thích

Cho nước rửa chén vào dịch nghiền tế bào gan nhằm mục đích gì?

Phá vỡ màng vì màng có bản chất là lipit.

Dùng enzim trong quả dứa nhằm mục đích gì?

Để thủy phân protein và giải phóng AND ra khỏi protein

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 10 Bài 16: Hô hấp tế bào

Check Also

hinh anh nu sinh hoc sinh dep 310x165 - Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của …