Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 10 / Giải Sinh lớp 10 Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Bài 1: Vi khuẩn lam tổng hợp prôtêin của mình từ nguồn cacbon và nitơ ở đâu? Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì?

Lời giải:

Vi khuẩn lam tổng hợp prôtêin của mình: nguồn cacbon do quá trình quang tự dưỡng, sử dụng diệp lục a là chính. Nguồn nitơ là nitrogenaza cố định nitơ phân tử diễn ra chủ yếu ở trong tế bào dị hình.

Bài 2: Điền sự sai khác của hai quá trình lên men vào bảng sau:

Đặc điểm Lên men lactic Lên men rượu
Loại vi sinh vật
Sản phẩm
Nhận biết

Lời giải:

Đặc điểm Lên men lactic Lên men rượu
Loại vi sinh vật Vi khuẩn lactic đồng hình và dị hình Nấm men rượu, ngoài ra có thể có một số nấm mốc và vi khuẩn
Sản phẩm

-lên men đồng hình: axit lactic.

-lên men dị hình: axit lactic CO2, eetilic và axit hữu cơ khác.

Nấm men: rượi etilic CO2 Vi khuẩn, nấm mốc: rượu, CO2, các chất hữu cơ khác
Nhận biết Có mùi chua Có mùi rượu

Bài 3: Tại sao khi để vải chín qua 3-4 ngày thì có mùi chua?

Lời giải:

Để quả vải chín qua 3-4 ngày sẽ có vị chua vì dịch quả vải chứa rất nhiều đường, dễ bị nấm, Ở vỏ quả nấm men xâm nhập trong quả và xảy ra quá trình lên men, chúng chuyển hóa đường thành rượu và từ rượu thành axit (có mùi chua).

Check Also

hoaphuong 20 310x165 - Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của …