Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 10 / Giải Sinh lớp 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật

Bài 1: Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào?

Lời giải:

Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử sau:

– Nội bào tử: Nội bào tử được hình thành khi gặp điều kiện bất lợi. Nội bào tử có vỏ dày (corter), bên trong là hợp chất đặc biệt giúp cho bào tử rất bền nhiệt.

– Bào tử đốt: bào tử được hình thành do sự phân đốt của sợi dinh dưỡng.

– Ngoại bào tử: bào tử được hình thành bên ngoài tế bào sinh dưỡng.

Bài 2: Cho ví dụ về các bào tử sinh sản ở vi khuẩn và ở nấm.

Lời giải:

– Ở vi khuẩn các bào tử sinh sản là bào tử đốt, ngoại bào tử đều là bào tử sinh sản vô tính

– Ở nấm có hai loại bào tử sinh sản:

+ Bào tử hữu tính: bào tử túi (nấm men rượu), bào tử tiếp hợp (nấm tiếp hợp)…

+ Bào tử vô tính: bào tử trần có nấm Aspertillus (nấm cúc), nấm Penicillium (nấm chổi) và bào tử có ở nấm Mucor.

Bào tử nấm rất đa dạng, có thể chuyển động hoặc không chuyển động.

Bào tử nấm chỉ có các lớp màng cấu tạo chủ yếu từ hêmixenlulôzơ và kitin, không có canxiđipicolinat kém chịu nhiệt.

Bài 3: Nếu không diệt hết nội bào tử, hộp thịt để lâu ngày sẽ bị phồng, bị biến dạng, vì sao?

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 10 Bài 8: Tế bào nhân thực

Lời giải:

Do thịt đóng hộp không được diệt khuẩn đúng quy trình mà để lâu ngày, các nội bào tử mọc mầm phát triển phân giải các chất, thải ra ôxi và các loại khí khác làm cho hộp phồng lên.

Check Also

anh gai hoc sinh cap 3 de thuong 310x165 - Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật

Giải Sinh lớp 10 Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của …