Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Giải Sinh lớp 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật

Bài 1 (trang 75 SGK Sinh 11): Hãy liệt kê các hình thức hô hấp của động vật ở nước và ở cạn.

Lời giải:

* Các hình thức hô hấp của động vật ở nước:

– Hô hấp qua bề mặt cơ thể.

– Hô hấp bằng mang.

* Các hình thức hô hấp của động vật ở cạn:

– Hô hấp bằng hệ thống ống khí.

– Hô hấp bằng phổi

Bài 2 (trang 75 SGK Sinh 11): Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở động vật đơn bào và đa bào bậc thấp (ví dụ thủy tức) được thực hiện như thế nào?

Lời giải:

Ở các động vật đơn bào hoặc đa bào bậc thấp như ruột khoang, giun dẹp, giun tròn, khí O2 khuếch tán vào và khí CO2 khuếch tán ra khỏi cơ thể qua bề mặt cơ thể ẩm ướt.

Bài 3 (trang 75 SGK Sinh 11): Nếu bắt giun đất để lên mặt đất khô ráo giun sẽ nhanh bị chết. Tại sao?

Lời giải:

Nếu bắt giun đất để lên mặt đất (nơi khô ráo) giun sẽ chóng chết là vì: trong điều kiện khô ráo, da giun bị khô (không còn ẩm ướt). Khi da giun bị khô thì O2 và CO2 không khuếch tán qua được tức là giun không hô hấp được nên bị chết.

Bài 4 (trang 75 SGK Sinh 11): Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở côn trùng, cá lưỡng cư, bò sát, chim và thú được thực hiện như thế nào?

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón

Lời giải:

* Sự trao đổi khí với môi trường xung quanh ở côn trùng:

Côn trùng trao đổi khí bằng hệ thống ống khí (được cấu tạo từ những ống dẫn chứa đầy khí). Các ống dẫn phân nhánh nhỏ dần và các ống nhỏ nhất tiếp xúc với tế bào cơ thể, Các khí quản thông ra ngoài nhờ lỗ khí. Khí O2 vào và CO2 ra khỏi cơ thể nhờ hệ thống ống khí.

* Cá hô hấp bằng mang:

Ngoài 4 đặc điếm của bề mặt trao đổi khí, cá xương còn có 2 đặc điểm làm tăng hiệu quả trao đổi khí là; miệng và nắp mang hoạt động nhịp nhàng cùng với cách sắp xếp mao mạch trong mang làm tăng hiệu quả trao đổi khí giữa máu và nước chảy qua mang.

* Hô hấp của lưỡng cư, bò sát, chim và thú:

Phổi là cơ quan hô hấp của nhiều loài động vật sống trên can như bò sát, chim và thú. Riêng lưỡng cư sống ở cá hai môi trường cạn và nước luôn trao đổi khí qua phổi và da.

Phổi lưỡng cư là một cái túi đơn giản, cấu tạo bởi một sô ít phế nang, do vậy, phần lớn quá trình trao đối khí thực hiện qua da. Lưỡng cư thông khí nhờ nâng lên và hạ xuống của thềm miệng.

Phổi bò sát lớn hơn, cấu tạo bởi nhiều phế nang hơn.

Chim và thú là động vật hằng nhiệt và hoạt động nhiều nên phổi rất phát triển, có rất nhiều phế nang. Vì vậy, bề mặt trao đối khí rất lớn. Ví dụ, phổi người có khoảng 300 — 600 triệu phế nang với tổng diện tích bề mặt phế nang có thể đạt tới 70m2 (lớn hơn khoảng 40 lần so với tổng diện tích bề mặt da).

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 28: Điện thế nghỉ

Bài 5 (trang 75 SGK Sinh 11): Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào dưới đây trao đổi khí hiệu quả nhất? Trả lời bằng cách đánh dấu + vào đầu chữ cái cho câu trả lời đúng

A. Phổi của động vật có vú.

B. Phổi và da của ếch nhái.

C. Phổi của bò sát.

D. Da của giun đất.

Lời giải:

Đáp án: A +.

Bài 6 (trang 75 SGK Sinh 11): Tại sao bề mặt trao đổi khí của chim, thú phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát?

Lời giải:

Bề mặt trao đổi khí của chim, thú lại phát triển hơn của lưỡng cư và bò sát là vì chim và thú là lớp động vật tiến hoá hơn lưỡng cư, bò sát. Chúng là những sinh vật hoạt động mạnh và phức tạp nên nhu cầu năng lượng cho cơ thể rất lớn. Cho nên bề mặt trao đổi khí phát triển hơn mới đáp ứng được nhu cầu O2 cho cơ thể.

Check Also

hinh anh nu sinh hot girl cap 2 310x165 - Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 1 …