Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Giải Sinh lớp 11 Bài 23: Hướng động

Giải Sinh lớp 11 Bài 23: Hướng động

Giải Sinh lớp 11 Bài 23: Hướng động

Bài 1 (trang 101 SGK Sinh 11): Cảm ứng của thực vật là gì?

Lời giải:

Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích. Cảm ứng của thực vật có những đặc điểm riêng so với cảm ứng ở động vật. Khả năng của thực vật phản ứng với sự kích thích gọi là tính cảm ứng.

Bài 2 (trang 101 SGK Sinh 11): Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí… là kiểu hướng động gì

Lời giải:

Kiểu hướng động của các tua quấn ở cây mướp, bầu, bí… là hướng tiếp xúc. Hướng tiếp xúc là phản ứng sinh trưởng đối với sự tiếp xúc. Ví dụ, cây đậu cô ve quấn quanh cọc rào: Thông thường thì tua quân (thực chất là một lá bị biến dạng) mọc thẳng cho đến khi nó tiếp xúc với cọc rào. Sự tiếp xúc đã kích thích sự sinh trưởng kéo dài của các tế bào tại phía ngược lại (phía không tiếp xúc) của tua làm cho nó quấn quanh cọc rào. Phần lớn các loài cây dây leo như cây nho, cây bầu, bí… có tua quấn. Các loài cây này dùng tua quấn để quấn lấy các vật cứng khi nó tiếp xúc.

Bài 3 (trang 101 SGK Sinh 11): Vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.

Lời giải:

Vai trò của hướng trọng lực đôi với đời sông của cây: Phản ứng của câv đối với trọng lực là hướng trọng lực hay hướng đất. Đỉnh rễ cây sinh trưởng hướng vào đất gọi là hướng trọng lực dương. Đỉnh thân sinh trưởng theo hướng ngược lại sức hút của trọng lực gọi là hướng trọng lực âm.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Hướng trọng lực giúp cây cố định ngày càng vững chắc vào đất. Đồng thời, để rễ cây hút nước cùng các ion khoáng từ đất nuôi cây..

Bài 4 (trang 101 SGK Sinh 11): Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật.

Lời giải:

Phản ứng sinh trưởng của cây đối với các hợp chất hóa học gọi là hướng hóa.

Hướng hóa dương khi các cơ quan của cầy sinh trưởng hướng tới nguồn hóa chất. Hướng hóa âm khi cơ quan của cây sinh trưởng theo hướng ngược lại, nghĩa là tránh xa nguồn hóa chất.

Các tác nhân gây ra hướng hóa là: Các hóa chất có thể là axit, kiềm, các muối khoáng, các chất hữu cơ, hoocmôn, các chất dẫn dụ và các hợp chất khác.

Bài 5 (trang 101 SGK Sinh 11): Chọn phương án đúng: Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:

A. Hướng sáng.

B. Hướng tiếp xúc.

C. Hướng trọng lực âm.

D. Cả 3 loại hướng trên.

Lời giải:

Đáp án: B

Check Also

thaohuyen8 3713562 310x165 - Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 1 …