Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Giải Sinh lớp 11 Bài 26: Cảm ứng ở động vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 26: Cảm ứng ở động vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 26: Cảm ứng ở động vật

Bài 1 (trang 110 SGK Sinh 11): Cảm ứng là gì? Cho một vài ví dụ về cảm ứng.

Lời giải:

Cảm ứng ở động vật cũng là phản ứng (trả lời) lại các kích thích từ môi trường sống để tồn tại và phát triển nhưng cách biểu hiện khác với thực vật và tốc độ phản ứng nhanh hơn. Ví dụ, khi trời trở rét mèo có phản ứng xù lông, co mạch máu, nằm co mình lại…

Bài 2 (trang 110 SGK Sinh 11): Khi kích thích một điểm trên cơ thể, động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng. Tại sao?

Lời giải:

Khi kích thích một điểm trên cơ thể, động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng toàn thân và tiêu tốn năng lượng. Bởi vì, hệ thần kinh có cấu tạo mạng lưới nên khi bị kích thích, xung thần kinh xuất hiện sẽ lan tỏa nhanh ra khắp toàn bộ cơ thể và toàn bộ cơ thể co lại dẫn đến tiêu tốn nhiều năng lượng.

Bài 3 (trang 110 SGK Sinh 11): Kế tên bộ phân tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?

Lời giải:

Bộ phận tiếp nhận kích thích là các giác quan, bộ phận phân tích và tổng hợp là chuỗi hạch thần kinh, bộ phận thực hiện là cơ, các nội quan…

Check Also

hinh anh hot girl hoc suong 310x165 - Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 1 …