Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Giải Sinh lớp 11 Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Giải Sinh lớp 11 Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Giải Sinh lớp 11 Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Bài 1 (trang 120 SGK Sinh 11): Điện thế hoạt động là gì? Điện thế hoạt động được hình thành như thế nào?

Lời giải:

* Điện thế hoạt động là sự biến đổi rất nhanh điện thế ở màng tế bào, từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực.

* Sự hình thành điện thế hoạt động:

Khi bị kích thích, cổng Na+ mở rộng nên Na+ khuếch tán qua màng vào bên trong tế bào gây ra mất phân cực và đảo cực. Tiếp đó, cổng K+ mở rộng hơn, còn cổng Na+ đóng lại. K+ đi qua màng ra ngoài tế bào dẫn đến tái phân cực.

Như vậy, điện thế hoạt động là sự biến đổi điện thế nghỉ, từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực.

Bài 2 (trang 120 SGK Sinh 11): Đánh dấu + vào đầu chữ cái cho các ý trả lời đúng về điện thế hoạt động.

A. Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào.

B. Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tằn từ ngoài vào trọng tế bào.

C. Trong giai đoạn tái phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào.

D. Trong giai đoạn tái phân cực, K+ khuếch tán từ ngoài vào trong tế bào.

Lời giải:

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 26: Cảm ứng ở động vật

Đáp án: B và C.

Bài 3 (trang 120 SGK Sinh 11): So sánh cách lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao mielin và có bao mielin.

Lời giải:

Trên sợi thần kinh có bao miêlin, điện thế hoạt động lan truyền theo cách nhảy cóc, từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác. Tốc độ lan truyền trên sợi thần kinh nhanh hơn. Trên sợi thần kinh không có bao miêlin, điện thế hoạt động lan truyền liên tục từ điểm này sang điểm khác kề bên. Tốc độ lan truyền trên sợi thần kinh chậm.

Check Also

hinh gai xinh hoc sinh de thuong 310x165 - Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 1 …