Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Giải Sinh lớp 11 Bài 30: Truyền tin qua xináp

Giải Sinh lớp 11 Bài 30: Truyền tin qua xináp

Giải Sinh lớp 11 Bài 30: Truyền tin qua xináp

Bài 1 (trang 123 SGK Sinh 11): Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp.

Lời giải:

Vẽ sơ đồ xinap: Sau khi học xong, HS tự vẽ sơ đồ xinap (với chú thích dầy đủ). Sau đó đối chiếu với hình 30.2 SGK để chỉnh sửa và chính xác hóa kiến thức.

Bài 2 (trang 123 SGK Sinh 11): Chất trung gian hóa học có vai trò như thê nào trong truyền tin qua xináp?

Lời giải:

Chất trung gian hóa học đi qua khe xinap làm thay dôi tính thấm ở màng sau xinap và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp. Enzim có ở màng sau xiñap thủy phân axêtylcôiin thành axêtat và côỊin. Hai chất này quay trở lại chùy xinap và được tái tổng hợp lại thành axêtylcôlin chứa trong các túi.

Bài 3 (trang 123 SGK Sinh 11): Đánh dấu + vào đầu chữ cái cho câu đúng về xináp.

A. Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hơn so với lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có miêlin.

B. Tất cả các xináp đều có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin.

C. Chuyển giao xung thần kinh khi qua xináp hóa học có thể không cần chất trung gian hóa học.

D. Xináp là diện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau.

Lời giải:

Đáp án: B.

Bài 4 (trang 123 SGK Sinh 11): Tại sao xung thần kinh trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 43: Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

Lời giải:

Trong một cung phản xạ dẫn truyền xung thần kinh chỉ đi theo một chiều vì các nơron trong cung phản xạ liên hệ với nhau qua xináp mà xináp chỉ cho xung thần kinh đi theo một chiều.

Check Also

anh hot girl hoc sinh cap 3 8 310x165 - Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 1 …