Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Giải Sinh lớp 11 Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

Giải Sinh lớp 11 Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

Giải Sinh lớp 11 Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

Bài 1 (trang 146 SGK Sinh 11): Phát triển của thực vật là gì?

Lời giải:

Phát triển của cơ thể thực vật bao gồm ba quá trình liên quan mật thiết với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo lên các cơ quan ( rễ, thân, lá, hoa, quả và hạt)

Bài 2 (trang 146 SGK Sinh 11): Lúc nào thì cây ra hoa?

Lời giải:

Cây ra hoa khi đã có những điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng) tùy thuộc vào giống, loài cây, các chồi đỉnh thân chuyên hóa từ trạng thái sinh dưỡng hình thành lá sang trạng thái sinh sản hình thành hoa.

Bài 3 (trang 146 SGK Sinh 11): Thời điểm ra hoa ở thực vật một năm có phản ứng chu kì quang trung tính được xác định theo đặc điểm nào? (Chọn phương án đúng).

A. Chiều cao của thân.

B. Đường kính gốc.

C. Theo số lượng lá trên thân.

D. Cả A, B và C.

Lời giải:

Đáp án: C.

Bài 4 (trang 146 SGK Sinh 11): Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng chu kì quang của thực vật là gì? (Chọn phương án đúng).

A. Diệp lục b.

B. Carôtenôit.

C. Phitôcrôm.

D. Diệp lục a, b và phitôcrôm.

Lời giải:

Đáp án: A và B

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 17: Hô hấp ở động vật

Check Also

top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 7 310x165 - Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 1 …