Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Giải Sinh lớp 11 Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

Giải Sinh lớp 11 Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

Giải Sinh lớp 11 Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

Bài 1 (trang 24 SGK Sinh 11): Vì sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí tùy thuộc vào đất, loại phân bón, giống và loài cây trồng?

Lời giải:

Tại sao cần phải bón phân với liều lượng hợp lí (tôi ưu) tùy thuộc vào loại phân bón, giống và loài cây trồng?

– Phân bón là nguồn quan trọng cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng.

– Liều lượng phân bón cao quá mức cần thiết sẽ không chỉ độc hại đối với cây mà còn gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường. Ví dụ, nếu lượng Mo trong mô thực vật đạt 20 mg/lkg chất khó hay cao hơn, động vật ăn rau tươi sẽ bị ngộ độc Mo và ở người xuất hiện bệnh gut. Dư lượng (lượng dư thừa) phân bón khoáng chất sẽ làm xấu lí tính (cấu trúc) của đất, giết chết các vi sinh vật có lợi và bị rửa trôi xuống các ao, hồ, sông, suối gây ô nhiễm nguồn nước.

Do vậy, cần bón phân hợp lí (đúng lúc, đúng cách) để cho cây sinh trưởng tốt, năng suất cao, hiệu quả của phân bón cao nhưng giảm chi phí đầu vào và không gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường.

Bài 2 (trang 24 SGK Sinh 11): Hãy liên hệ với thực tế, nêu một số biộn pháp giúp cho quá trình chuyến hóa các chất khoáng ở trong đất từ dạng không tan thành dạng hòa tan dễ hấp thu đối với cây.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Lời giải:

Rễ cây chỉ hấp thụ được muối khoáng ở dạng hòa tan. Sự chuyển hóa các chất khoáng từ dạng không tan thành dạng hòa tan chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố môi trường như hàm lượng nước, độ thoáng (lượng ôxi), độ pH, nhiệt độ, vi sinh vật đất. Nhưng các yếu tố này lại chịu ảnh hưởng của cấu trúc (kích thước của hạt đất được gọi là cấp hạt) của đất. Để giúp cho quá trình chuyển hóa các chất khoáng từ dạng không tan thành dạng hòa tan (cây dễ hấp thụ), nhà nông thường sử dụng một số biện pháp như: làm cỏ sục bùn, phá váng sau khi đất bị ngập úng, cày phơi ải đất, cày lật úp rạ xuống, bón vôi cho đất chua…

Check Also

cap nhat nhan744e7b 310x165 - Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 1 …