Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 1 (trang 166 SGK Sinh 11): Thụ phấn là gì, có mấy loại thụ phấn?

Lời giải:

Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ bao phấn đến núm nhụy. Có 2 loại thụ phấn:

* Tự thụ phấn: Nếu hạt phấn từ nhị hoa nảy mầm trên núm nhụy của chính hoa đó hoặc hạt phấn từ nhị của một hoa rơi trên núm nhụy của một hoa khác trên cùng một cây và nảy mầm. Trong sự tự thụ phấn hậu thế có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thể có cùng nguồn gốc.

* Thụ phấn chéo: Nếu hạt phấn từ nhị của một hoa đạt đến núm nhụy của một hoa khác trên những cây khác nhau của cùng một loài và nảy mầm tại đấy. Trong thụ phấn có sự tái tổ hợp nhiễm sắc thể từ hai nguồn gốc khác nhau.

Bài 2 (trang 166 SGK Sinh 11): Thụ tinh kép là gì?

Lời giải:

Thụ tinh kép là sự hợp nhất của 2 nhân tinh trùng đồng thời với nhân của tế bào trứng và nhân lưỡng bội (2n) ở trung tâm túi phôi tạo nên nhân tam bội (3n) là khởi đầu của nội nhũ.

Bài 3 (trang 166 SGK Sinh 11): Trình bày nguồn gốc cua hạt và quả.

Lời giải:

* Hạt nội nhũ: Hạt của thực vật Một lá mầm như hạt ngô, lúa, dừa…; Hạt không nội nhũ là hạt của thực vật Hai lá mầm như hạt đậu đen, đậu xanh…

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Hạt là noãn đã thụ tinh chuyển hóa thành gồm hợp tử và nội nhũ.

* Quả là bầu nhụy sinh trưởng chuyển hóa thành. Quá trình hình thành quả xảy ra đồng thời với quá trình hình thành hạt.

Bài 4 (trang 166 SGK Sinh 11): Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là gì? (Chọn phương án đúng).

A. Tiết kiệm vật liệu di truyền (sử dụng cả 2 tinh tử).

B. Hình thành nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển,

C. Hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội.

D. Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới.

Lời giải:

Đáp án: D.

Bài 5 (trang 166 SGK Sinh 11): Nêu vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người.

Lời giải:

– Đối với thực vật:

+ Quả chứa hạt, bảo vệ hạt và giúp hạt phát tán.

+ Quả chín biến đổi màu sắc, xuất hiện mùi vị, hương thơm hấp dẫn động vật ăn quả giúp cho sự phát tán nòi giống.

– Đối với con người:

Quả nhiều loài cây chứa các chất dinh dưỡng quý giá, là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng cho con người.

Check Also

nu sinh truong y dep thuan khi218637 310x165 - Giải Sinh lớp 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật Bài 1 …