Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Giải Sinh lớp 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Bài 1 (trang 174 SGK Sinh 11): So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?

Lời giải:

So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật:

* Điểm giống nhau:

– Từ một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể giống cá thể mẹ, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

– Các hình thức sinh sản vô tính đều dựa trên nguyên phân để tạo ra thế hệ mới.

– Từ một tế bào (hay nhóm tế bào) phát triển thành một cơ thể mới (trong nuôi cấy mô thực vật) cũng giống hiện tượng sinh sản bằng phân mảnh (ở động vật). Tức là từ một tế bào (nhóm tế bào) trải qua phân bào nguyên nhiễm để tạo ra cơ thể mới.

* Điểm khác nhau:

– Ở động vật không có sinh sản vô tính bằng bào tử.

– Ở thực vật không có sinh sản vô tính bằng trinh sản.

Bài 2 (trang 174 SGK Sinh 11): Khi điều kiện sông thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?

Lời giải:

Khi điều kiện sống thay đổi lớn (đột ngột) động vật sinh sản vô tính có thể chết hàng loạt. Sở dĩ như vậy là do sinh sản vô tính tạo ra các thê hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền vì vậy khi điều kiện sống thay đổi, có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 48: Ôn tập chương 1, 2 và 3

Bài 3 (trang 174 SGK Sinh 11): Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể

Lời giải:

Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phân cơ thể:

– Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giông hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.

– Tái sinh là hiện tượng động vật (trải qua phân bào nguyên nhiễm) mọc lại những phần cơ thể đã mất, mà không sinh ra cơ thể mới.

Check Also

unnamed 310x165 - Giải Sinh lớp 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật Bài 1 …