Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Giải Sinh lớp 11 Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật

Bài 1 (trang 26 SGK Sinh 11): Vì sao thiếu nitơ trong môi trường dinh dưỡng, cây lúa không thể sống được (hình 5.1 SGK)?

Lời giải:

Sở dĩ cây lúa (hình 5.1 SGK) trong môi trường dinh dưỡng bị thiếu nitơ không thể sinh sống được là do: nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu của thực vật. Từ môi trường nitơ đi vào thực vật dưới dạng NH4, NO3 và có vai trò đặc biệt quan trọng (tham gia cấu trúc và điều tiết). Do vậy, nếu thiếu nitơ là cây chết

Bài 2 (trang 26 SGK Sinh 11): Vì sao trong mó thực vật diễn ra quá trình khử nitrat?

Lời giải:

Trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat là do: trong 2 dạng nitơ hấp thụ từ môi trường bên ngoài có dạng NO3 là dạng ôxi hóa, nhưng trong cơ thể thực vật nitơ chỉ tồn tại ở dạng khử. Do đó, nitrat cần được khử thành amôniac để tiếp tục được đồng hoá thành axit amin, amit và prôtêin.

Bài 3 (trang 26 SGK Sinh 11): Thực vật đã có đặc điếm thích nghi như thế nào đề bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc?

Lời giải:

Khi có dư lượng NH3 dẫn đến ngộ độc cơ thể, thực vật hình thành amit. Đó là sự liên kết giữa NH3 vào axit amin đicacbôxilic: Axit amin đicacbôxilic + NH3 amit.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Ví dụ: Axil glutamic + NH3 ->> glutamin..

Đây là cách giải độc NH3 tốt nhất, nếu chất này được tích lũy sê gây độc cho tế bào.

Check Also

7232 1494911290060 1017 310x165 - Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 1 …