Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Giải Sinh lớp 11 Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 11 Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Giải Sinh lớp 11 Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Bài 1 (trang 31 SGK Sinh 11): Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được.

Lời giải:

* Các dạng nitơ có trong đất:

– Nitơ vô cơ trong muối khoáng

– Nitơ hữu cơ trong xác sinh vật

+ Xác thực vật

+ Xác động vật

+ Xác vi sinh vật

* Dạng nitơ mà cây hấp thụ được là nitơ khoáng (NH+ và NO3 ).

Bài 2 (trang 31 SGK Sinh 11): Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bàng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng' nitơ của thực vật.

Lời giải:

Quá trình cố định nitơ bằng con đường sinh học là biến nítơ phán tử (N2) sẵn có trong khí quyển nhưng thực vật không hấp thụ được thành dạng nitơ khoáng NH3 (NH4 trong môi trường nước) cây dễ dàng hấp thụ. Nhờ có quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học xảy ra ở điều kiện bình thường tại hầu như khắp mọi nơi trên Trái Đất mà lượng nitơ bị mất hằng năm do cây lấy đi, luôn được bù đắp lại đảm bảo nguồn cung cấp dinh dưỡng ni tơ bình thường cho cây.

Bài 3 (trang 31 SGK Sinh 11): Thế nào là bón phân hợp lí và biện pháp đó có tác dụng gì đối với năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường?

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 28: Điện thế nghỉ

Lời giải:

Bón phân hợp lí và tác dụng của bón phân hợp lí đối với năng suất cây trồng:

Bón phân hợp lí là bón đúng nhu cầu của cây theo đặc điếm di truyền cúa giống, loài cầy, theo pha sinh trưởng và phát triển, theo đặc điếm lí, hóa tính của đất và theo điều kiện thời tiết. Phân bón phải đúng loại, đủ số lượng và tỉ lệ các thành phần dinh dường.

Tác dụng của bón phân hợp lí với năng suất cây trồng: Cây sinh trưởng tốt, năng suất cao, hiệu quả của phân bón cao (giảm chi phí) đầu vào, không gây ồ nhiễm nông phẩm và môi trường.

Bón phân không đúng, năng suất sẽ thấp, hiệu quả kinh tế thấp. Bón vượt quá liều lượng cần thiết sè làm giảm năng suất, chi phí phân bón cao dẫn tới hiệu quả kinh tế thấp và gây ô nhiễm nông phẩm, mồi trường, đe dọa sức khỏe của con người.

Check Also

chan dung nu sinh truon 49cc1a 310x165 - Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 1 …