Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 11 / Giải Sinh lớp 11 Bài 8: Quang hợp ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 8: Quang hợp ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 8: Quang hợp ở thực vật

Bài 1 (trang 39 SGK Sinh 11): Quang hợp ở thực vật là gì? Viết phương trình quang hợp tổng quát.

Lời giải:

* Quang hợp ở cây xanh là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng mặt trời được diệp lục trong lục lạp hấp thụ để tạo ra cacbohiđrat và ôxi từ khí cacbonic và nước.

* Phương trình tống quát về quang hợp:

6COz + 6H20 — > C6H1206 + 602

Bài 2 (trang 39 SGK Sinh 11): Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất?

Lời giải:

Quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất là vì sản phẩm của quang hợp là nguồn khởi nguyên cung cấp thức ăn, năng lựợng cho sự sống trên Trái Đất và là nguồn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho xã hội loài người.

Bài 3 (trang 39 SGK Sinh 11): Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp.

Lời giải:

Lá cây xanh có cấu tạo bên ngoài và bên trong đều thích nghi với chức năng quang hợp.

* Bèn ngoài:

– Diện tích bề mặt lớn để hấp thụ các tia sáng.

– Phiến lá mòng thuận lợi cho khí khuếch tán vào và ra được dễ dàng.

– Trong lớp biểu bì của mặt lá có khí khổng để cho khí C khuếch tán vào bên trong lá đến lục lạp.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

* Bên trong:

– Tế bào mô giậu chứa nhiều diệp lục phân bô ngay bên dưới lớp biểu bì mặt trên của lá để trực tiếp hấp thụ được các tia sáng chiếu lên mặt trên của lá.

– Tế bào mô khuyết chứa ít diệp lục hơn so với mô giậu, nằm phía mặt dưới của phiên lá. Trong mô khuyết có nhiều khoảng rỗng tạo điều kiện cho khí dễ dàng khuếch tán đến các tế bào chứa sắc tố quang hợp.

– Hệ gân lá tủa đến tận từng tế bào nhu mô của lá, chứa các mạch gỗ là con đường cung cấp nước cùng các ion khoáng cho quang hợp và mạch libe là con đường dẫn sản phẩm quang hợp ra khỏi lá.

– Trong lá có nhiều tê bào chứa lục lạp với hệ săc tô quang hợp hợp ra khỏi lá.

– Trong lá có nhiều tế bào chứa lục lạp với hệ sắc tố quang hợp bên trong là bào quan quang hợp.

Bài 4 (trang 39 SGK Sinh 11): Nêu thành phần và chức năng của hệ sắc tố quang hợp trong lá xanh?

Lời giải:

Thành phần và chức năng của hệ sắc tố quang hợp:

Diệp lục và carôtenôit. Diệp lục gồm diệp lục a và diệp lục b. Diệp lục là sắc tố chủ yếu của quang hợp, trong đó diệp lục a (P7oovà p680) tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Các phân tử diệp lục b Và diệp lục a khác hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng đã hấp thụ được cho diệp lục a (P700 đến p6S0) là trung tâm phản ứng quang hợp. Các carôtenôit gồm carôten và xantôphin là các sắc tố phụ quang hợp (sắc tố phụ quang hợp ở tảo là phicôbilin). Chức năng của chúng là hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng đã hấp thụ được cho diệp lục b để diệp lục này truyền tiếp cho diệp lục a. Ngoài ra, carôtenôit còn có chức năng bảo vệ bộ máy quang hợp và tế bào khỏi bị nắng cháy khi cường độ ánh sáng quá cao.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 11 Bài 14: Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật

Bài 5 (trang 39 SGK Sinh 11): Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh?

a. Diệp lục a.

b. Diệp lục b.

c. Diệp lục a, b.

d. Diệp lục a, b và carôtenôit

Lời giải:

Đáp án: a.

Bài 6 (trang 39 SGK Sinh 11): Cấu tạo ngoài của lá có những đặc điểm nào sau đây thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?

A. Có cuống lá.

B. Có diện tích bề mặt lá lớn.

C. Phiến lá mỏng.

D. Các khí khổng tập trung chủ yếu ở mặt dưới của lá để không chiếm mất diện tích hấp thụ ánh sáng.

Lời giải:

Đáp án: B

Check Also

thaohuyen4 4387256 310x165 - Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Giải Sinh lớp 11 Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật Bài 1 …