Home / Tài liệu môn Sinh học / Sinh học lớp 12 / Giải Sinh lớp 12 Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Giải Sinh lớp 12 Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Giải Sinh lớp 12 Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Bài 1 (trang 112 SGK Sinh học 12): Hãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac.

Lời giải:

Học thuyết Lamac: Dưới sự tác động của môi trường các loài sinh vật đưuọc biến đổi từ loài này thành loài khác. Cơ chế làm cho loài biến đổi (tiến hoá) là do sinh vật tự thay đổi để thích nghi với môi trường sống và những đặc điểm thích nghi như vậy đưuọc di truyền từ đời này sang đời khác. Cách giải thích về cơ chế tiến hoá hình thành loài của Lamac về cơ bản là sai vì các đặc điểm thích nghi do thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan không thể di truyền được cũng như các loài không thể chủ động biến đổi để thích nghi với môi trường. Tuy vậy, Lamac là một trong số những người đầu tiên thừa nhận các loài có biến đổi do môi trường chứ không phái là bất biến như nhiều người trước đó từng quan niệm.

Bài 2 (trang 112 SGK Sinh học 12): Hãy trình bày nội dung chính của học thuyết Đacuyn.

Lời giải:

Sự khác biệt cơ bản giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac là: Học thuyết Đacuyn đã nêu được cơ chế tiến hoá chình hình thành nên các loài là CLTN còn học thuyết Lamac mặc dù có thừa nhận loài có biến đổi nhưng lại không nêu được cơ chế đúng giải thích cho quá trình biến đổi của loài.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 12 Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Bài 3 (trang 112 SGK Sinh học 12): Nêu những khác biệt giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac.

Lời giải:

Sự khác biệt cơ bản giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac là: Học thuyết Đacuyn đã nêu được cơ chế tiến hoá chình hình thành nên các loài là CLTN còn học thuyết Lamac mặc dù có thừa nhận loài có biến đổi nhưng lại không nêu được cơ chế đúng giải thích cho quá trình biến đổi của loài.

Bài 4 (trang 112 SGK Sinh học 12): Trình bày sự khác biệt giữa CLTN và chọn lọc nhân tạo.

Lời giải:

CLTN khác CLNT ở chỗ trong CLTN cá thể nào có các biến dị làm tăng khả năng sống sót và sinh sản thì cá thể đó tồn tại và được nhân lên trong các thế hệ sau. Tuy nhiên, trong CLNT cá thể nào có các đặc điểm phù hợp với sở thích của con người thì được con người giữ lại để nhân giống. CLNT xảy ra nhanh hơn nhiều so với CLTN.

Bài 5 (trang 112 SGK Sinh học 12): Câu nào trong số các câu dưới đây nói về CLTN là đúng với quan niệm của Đacuyn?

a) CLTN thực chất là sự phân hoá về khả năng sống sót của các cá thể.

b) CLTN thực chất là sự phân hoá về khả năng sinh sản của các cá thể.

c) CLTN thực chất là sự phân hoá về mức độ thành đạt sinh sản của các cá thể có các kiểu gen khác nhau.

>> Xem thêm:  Giải Sinh lớp 12 Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

d) Cả a, b và c.

Lời giải:

Đáp án: c.

Check Also

doi thay mot mai truong 310x165 - Giải Sinh lớp 12 Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Giải Sinh lớp 12 Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Giải Sinh lớp 12 Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng …